web analytics
خانه / مدیریت ساخت / شرکت های ساخت و فروش / استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی توسط پیمانکاران ساختمانی: شواهدی از تاسمانیا

استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی توسط پیمانکاران ساختمانی: شواهدی از تاسمانیا

استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی توسط پیمانکاران ساختمانی: شواهدی از تاسمانیا(جنوب شرق استرالیا)

وجود محبوبیت روزافزون آن در بین مصرف کنندگان و مشاغل ، بسیاری از سازمان ها هنوز مطمئن نیستند که چگونه از رسانه های اجتماعی به طور موثر در زمینه بازاریابی استفاده کنند.

مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی یکی از راه هایی که بنگاه های ساختمان می توانند از رسانه های اجتماعی استفاده کنند ، به عنوان ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای بهبود تعامل و رضایت مشتری (معروف به CRM اجتماعی) است.

این مقاله به منظور کشف چگونگی استفاده از CRM اجتماعی (SCRM) توسط شرکتهای ساختمانی استفاده می شود ، برای جمع آوری داده های مربوط به کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی در این بخش ، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با متخصصان معتبر ساختمان استفاده شده است.

داده ها برای تعیین عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی ، میزان استفاده از SCRM و روش استفاده پیمانکاران ساختمان از SCRM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخص شد که سازندگان از رسانه های اجتماعی برای مدیریت روابط مشتری استفاده می کنند ، اما به دلیل ماهیت پیچیده روابط سازنده و مشتری و عدم اعتماد به نفس درک شده ، تا حدودی محدود هستند.

بنگاه های اقتصادی از رویکرد معامله ای برای استفاده از رسانه های اجتماعی طرفداری می کردند و ترجیح می دهند از راهبردهای رسمی رسانه های اجتماعی استفاده نکنند. همچنین سازندگان تمایلی به استفاده از رسانه های اجتماعی ندارند تا به آنها در تقسیم مشتریان با توجه به ارزششان به شرکت کمک کند. برای استفاده موثر از رسانه های اجتماعی ، سازندگان ممکن است دو مورد اصلی را در نظر بگیرند.

-این مطالعه نشان داده است ، رسانه های اجتماعی این پتانسیل را دارند که یک ابزار موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت ساختمان باشند. با این حال ، مفهوم و کاربرد عملی SCRM هنوز توسط دانشگاهیان و دست اندرکاران ساختمان سازی در حال توسعه است.

– برخی از موفق ترین راه های استفاده از رسانه های اجتماعی ، همانطور که توسط مصاحبه شوندگان گزارش شده است ، ارسال عکس های حرفه ای از پروژه های ساختمانی تمام شده و ترویج این واقعیت است که سازمان ساختمان برنده یک جایزه شده است. سازندگان دریافتند که این نوع پست های رسانه های اجتماعی بیشترین تعامل را از طرف مشتریان بالقوه ایجاد می کنند.

موضوعات: استراتژی SCRM و تقسیم ارزش مشتری برای توسعه روابط سودآور مشتری.

لینک دانلود