web analytics
خانه / مدیریت ساخت / شرکت های ساخت و فروش

شرکت های ساخت و فروش

روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری

  روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری درس های آموخته رابطه ی بین سبک های ارتباطی در شیوه های مختلف رهبری و تاثیرات آنها تحقیق شده است .رابطه بین سبک های ارتباطی رهبری کاریزماتیک، رهبری مبتنی بر انسان گرایی، رهبری …

ادامه نوشته »

استراتژي هاي بازاريابي و فروش مناسب در دوران ركود اقتصادي هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسايي استراتژي هاي بازاريابي و فروش مناسبي است كه شركتها در وضعيت سخت ركود اقتصـادي آن را اجرا كرده و توانسته اند به حيات خود ادامه دهند. ركود وضعيتي است كه در آن تقاضا براي كالا …

ادامه نوشته »

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران، ب هدف: بررسی و تعیین معیارهای تعیین کننده انتخاب پروژه ها در شرکت های هولدینگ ساختمانی متدولوژی: در این مقاله به منظور انتخاب پورتفولیوی پروژه از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر تهران)

هدف: امروزه یکی از چالش های پیش روی اکثر شرکت ها بدون توجه به اندازه، عمر یا نوع صنعت، چگونگی کسب و حفظ مزیت رقابتی است. کسب برتری رقابتی در شرایط پیچیده و پویای امروز کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل پویایی ماهیت صنعت ساختمان و …

ادامه نوشته »

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی درس های آموخته جهت کشف استعداد و انرژی های بکر برای رهبری در سازمان ها و بهینه سازی آنها انجام شده است. یک واقعیت بسیار جالب و و تامل برانگیز و هر چند ناراحت کننده در مورد فضای کاری در آمریکا بعنوان پیشرفته ترین اقتصاد دنیا این …

ادامه نوشته »

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان

هدف: اگر سازمان‎های فروشنده می‎خواهند موفق باشند، بایستی مدل‎های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان‎ها باید از ایده‎های خارجی مطرح شده همانند ایده‎های داخلی در سازمان استفاده کنند و …

ادامه نوشته »

شناسایی و توسعه استعدادها و شایستگی های رهبری و آزمون یک مدل مورد اجماع

درس های آموخته  جهت ارزیابی استعدادهای رهبری و دراولویت بودن برای حوزه های مدیریتی تدوین واجراشده است.  به طورکلی این مبحث ارزیابی می بایستی همواره سه سؤال مهم و اساسی را دنبال نماید 1- چرا باید میزان شایستگی و پتانسیل رهبری بالقوه را اندازه گیری کنیم ؟ 2- …

ادامه نوشته »

شرکت های خانوادگی کارآفرینی نسل چهارم: بررسی مدل ساخت کسب و کار

این مقاله به بررسی توسعه بین نسلی مدل سازمانی کسب و کار در خانواده های کارآفرینی نسل چهارم (TEF) طی یک دوره چهار ساله می پردازد، با استفاده از یک روش مطالعات چند جانبه طولی شامل 48 مصاحبه، 390 منبع آرشیوی و 25 نمونه مشاهده شده از چهار شرکت TEF. …

ادامه نوشته »
فلزیاب