web analytics
خانه / منابع انسانی

منابع انسانی

بررسی علل سکوت سازمانی

امروزه سازمانها به علت رقابت فزابنده، انتظارات بالای مشتریان، کیفیت گرایی از نیروهای خود انتظار دارند که در انجام کارها ابتکار داشته و مسئولیت پذیر باشند. كاركنان عامل اصلي توسعه و تغيير در سازمانند، امـا سـكوت آنهـا، صـداي خـاموش شكسـت سازمان است. سکوت سازمانی یک مشکل اجتماعی، مسری، چند بعدی و قابل اندازه گیری و متاثر از پدیده های سازمانی همچون : فرآیندهای تصمیم گیری، فرآیندهای مدیریت، فرهنگ و ادراک کارکنان است.

ادامه نوشته »

صنعت توسعه رهبری

ابهامات و پیچیدگی های موجود در شرایط نو ظهور امروز ی کسب و کار و کارها، سبب شده تا نیاز به سبک جدید در رهبری کسب و کار احساس شود به طوری که حتی سبک های مفید قبلی در ایم امر بی اثرند. در سبک جدید توسعه رهبری، تمرکز بر مدیریت های اجرایی در حوزه های مالی، تولید و عملیاتی، فروش، بازاریابی، استراتزی و ... نخواهد شد بلکه ابزارهای رهبری موثر جدیدی در حوزه مدیریت این حوزه های عنوان شده وارد شده است. صنعت توسعه رهبری به جای مدیریت گرایی بر پایه مهارت گرایی استوار است.

ادامه نوشته »

تعلق سازمانی ایجاد کنید…

اثربخشی بالاتر، کارایی بیشتر و ایجاد سود سازمانی بالاتر از مجموعه موضوعاتی هستند که منابع انسانی سازمانها برای ایجاد آنها همیشه تلاش کرده اند. به نظر میرسد رهبری میتواند در این میان نقش مهمی داشته باشد. ارتباط ذهنی و احساسی که کارکنان نسبت به شغل، سازمان مدیر یه همکاری خود دارند را تعلق یا دلبستگی می گویند.کارکنان وقتی دلبسته سازمانی می شوند که کمک های رهبری سازمان در جهت رسیدن به کمال و نتایج مثبت و موثر فعالیت هایشان به وضوح احساس شود و اهداف سازمان را اهداف متعالی و در جهت ارتفای حرفه ای و شخصی خود ببینند و خود را بخشی از یک خانواده بدانند.

ادامه نوشته »

مدل چاله و بیمارستان

به دلیل وجود چاله ایی در بزرگراه، روزانه افرادی که از این بزرگراه استفاده می کردند خسارتهای جانی و مالی زیادی را متحمل می شدند. سه مدیر را برای حل مشکل تعیین کردند و هر یک پیشنهاداتی دادند. مدیر اول گفت در حاشیه بزرگراه بیمارستانی بسازیم تا حادثه دیده ها به سرعت به بیمارستان رسانده و شمار قربانیان کمتر شوند.

ادامه نوشته »

اهمیت جو کاری اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاري، انگیزه کـاري، عملکـرد شـغلی و وفـاداري کارکنان را نسبت به سازمان غنی می کند و باعث کاهش میـزان ترك خدمت، غیبت از کار و نزاع بین مدیر و کارکنان می شود، و از مفاهیمی است کـه امـروزه در مـدیریت معاصـر بـه موضـوع اجتماعی عمده در سرتاسر دنیا …

ادامه نوشته »

چابکی سازمانی، عنصر حیاتی برای بقا و رشد

ما در زمان تغییرات هولناکی زندگی می‌کنیم که روز به روز سریع‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و نیاز به عکس‌العمل‌های مناسب‌، سریع‌تر و پردازش اطلاعاتی بیشتری داریم. سازماندهی در محیط تغییر سریع، باید همزمان و بدون وقفه باشد و برای چنین کار دشواری، چابکی نه فقط برای رشد، بلکه برای زنده …

ادامه نوشته »

لزوم سنجش مداوم رضایت شغلی!

نجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان، جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است. هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود و عوامل دیگری نیز بر روی آن تأثیرگذارند.

ادامه نوشته »

SVP یا “Specific Vocational Preparation” ؟

در برخی از استانداردهای مشاغل دنیا مفهومی تعریف شده با عنوان SVP که مخفف عبارت Specific Vocational Preparation یا "آمادگی لازم برای حرفه ای شدن"است. این نرخ، نشان دهنده مدتی است که طول می کشد تا فرد برای انجام شغل با عملکرد بهینه آماده شود.

ادامه نوشته »

مدیریت رفتار سازمانی چه میگوید!؟

مديريت رفتار سازماني(Organization Behavior)يکي از کليدي ترين و زيربنايي ترين مباحث مديريتي است که با به کارگيري و استفاده از حوزه هاي متعدد علمي، مباني اوليه رفتار شناسي فردي و رفتارشناسي در محيز سازماني را عنوان مي کند. بي ترديد شناخته ترين کتاب در اين حوزه، کتاب مديريت رفتار سازماني استيفن رابينز مي باشد. مديريت رفتار سازماني در واقع زير مجموعه هايي از روانشناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي انگيزش و تئوريهاي مديريتي و شخصيت شناسي و ساير مباحث هاست که با يک بسته بندي جديد به کساني که در حوزه مديريت علامند اند عرضه مي شود. چنانچه بخواهيم سرفصل هاي مديريت رفتار سازماني را عنوان کنيم ميتوانيم از انواع تصميم گيري هاي انسانها، تعارض و مواجهه با آن در سازمان، کار تيمي، رهبري، رفتر نادرست مديران و کارکنان در سازمان، تعادل بين کار و زندگي و شخصيت و شخصيت شناسي و ....اشاره داشت و چنانچه بخواهيم از مباحث مورد بررسي در مديريت رفتار سازماني نام ببريم بايد بگوييم که 1- در حوزه سازمان( که مجموعه اي از گروه ها ست) مباحثي همچون سياست و سياسي کاري، فرهنگ سازماني، تغيير و تحول، تنوع ديدگاهها و نگرش ها و ... 2- در گروهها(که مجموعه اي از انسانها هستند) مباحثي همچون : تشکيل گروه، شبکه ها، قدرت، تقسيم نقشها و .... 3- در حوزه انسانها (به عنوان يک فرد در سازمان ) مباحث يادگير، ادراک، خلاقيت، انگيزش، تعارض و الگوهاي رفتاري و ... عنوان مي شود. هر کسي در هر مجموعه اي که فعاليت دارد لازم است با مباني رفتار سازماني آشنا باشد و بيرون آمدن از انزواي فردي و شروع زندگي اجتماعي به اين معني است که نياز به دانش رفتار سازماني آغاز شده است.

ادامه نوشته »

نظریه مارکوس: “انقلاب توانایی ها” و ” بهبود عملکرد کارکنان “

مارکوس باکینگهام یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است. دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر ارشد در موسسه گالوپ، او را به یکی از صاحبنظران در این عرصه ها تبدیل کرده است. او از سال 2006 موسسه خود را با ماموریت" انقلاب توانائی ها" تاسیس کرده است.

ادامه نوشته »