web analytics
خانه / مقالات

مقالات

رفتار رهبری در ارتباط با سلامت روانی

درس های آموخته مقایسه رهبری تحول خواه وتعاملی باشاخص های مثبت ومنفی سلامت روانی افرادانجام شده است.رفتار رهبری با سلامت عمومی و احساس خوشبختی كاركنان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کیفیت ارتباط مثبت تر باشد آنگاه سلامت روانی فرد مطلوب تر و حتی قابل پیش بینی تر خواهد بود. اين …

ادامه نوشته »

ارزش ها و انتظارات رهبری از مدیران آینده بر پایه تئوری و رویکرد روش شناختی از پروژه

درس های آموخته جهت ارزیابی ابعاد فرهنگی و همچنین سبک های موردانتظار رهبری درآینده تدوین واجراشده است. سبک های رهبری مورد انتظار در آینده به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی مانند 1- خصوصیات فردی(سن، جنسیت و …). 2- عادات و ورسوم اجتماعی خاص هر کشور. 3- ارزشها …

ادامه نوشته »

تأثير تعهد مديران ارشد، مديريت دانش و يادگيري سازماني بر سرمايه مشتري

هدف: از آنجا كه مزيت دانشي انسانها به منبع مزيت رقابتي بي بديل در بازار تبديل شده و زيرساخت سـرمايه انسـاني بـر مـديريت استعدادها، مديريت دانش و يادگيري سازماني استوار است، نهادينه سازي اين زيرساختها در سـازمان بـه حمايـت كـافي و پشـتيباني مديران ارشد سازمان نياز دارد. هدف از اين …

ادامه نوشته »

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی درس های آموخته جهت کشف استعداد و انرژی های بکر برای رهبری در سازمان ها و بهینه سازی آنها انجام شده است. یک واقعیت بسیار جالب و و تامل برانگیز و هر چند ناراحت کننده در مورد فضای کاری در آمریکا بعنوان پیشرفته ترین اقتصاد دنیا این …

ادامه نوشته »

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان

هدف: اگر سازمان‎های فروشنده می‎خواهند موفق باشند، بایستی مدل‎های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان‎ها باید از ایده‎های خارجی مطرح شده همانند ایده‎های داخلی در سازمان استفاده کنند و …

ادامه نوشته »

تعامل سازمانی جمعی ارتباط سابقه انگیزشی، اجرای استراتژیک و عملکرد شرکت

موضوع تحقیق تئوری جامع تعامل سازمانی جمعی، در نظریه یکپارچه سازی تعامل با مدل مدیریت منابع ارایه می شود. تعامل می تواند به عنوان یک سازه سطح سازمان، متاثر از شیوه های سازمانی متمرکز بر انگیزش باشد که منابع در سطح شرکت را نشان دهد. سه شیوه سازمانی مجزا به …

ادامه نوشته »

شناسایی و توسعه استعدادها و شایستگی های رهبری و آزمون یک مدل مورد اجماع

درس های آموخته  جهت ارزیابی استعدادهای رهبری و دراولویت بودن برای حوزه های مدیریتی تدوین واجراشده است.  به طورکلی این مبحث ارزیابی می بایستی همواره سه سؤال مهم و اساسی را دنبال نماید 1- چرا باید میزان شایستگی و پتانسیل رهبری بالقوه را اندازه گیری کنیم ؟ 2- …

ادامه نوشته »

مزیت رقابتی در شرکت های ساخت و فروش

كسب و حفظ مزيت رقابتي يكي از اصلي كسب و حفظ مزيت رقابتي يكي از اصلي ترين اهدافي است كه شـركت هـاي مختلف تعقيب مي كنند. شرکت های ساخت و فروش با پويايي های زيادي روبه رو است. بخش هایی از این پویایی ها مربوط به تغيير و تحولات درون …

ادامه نوشته »

واحدهای کسب و کار استراتژیک(SBU)

واحد کسب و کار استراتژیک (SBU)، یک بخش از یک شرکت بزرگ را به طور مستقل اداره می کند و دارای دید، مأموریت و اهداف مربوط به خود است، که برنامه ریزی آن به طور جداگانه از دیگر فعالیت های شرکت انجام می شود. چشم انداز، ماموریت و اهداف متمایز …

ادامه نوشته »

مدل های کسب و کار مفاهیم و طبقه بندی ها

قرن فرا صنعتی بیست و یک،با پویایی و تلاطم همیشگی نسبت به سایر اعصار و دوران، متمایز می گردد. شرکت ها نه تنهامحصولات خود را تغییر می دهند، بلکه فرهنگ، روش فروش،ارتباط با مشتریان و یا ساختار داخلی خود را نیز تغییر می دهند.شرکت ها تلاش می کنند تا در …

ادامه نوشته »