web analytics
خانه / مالی

مالی

ایران در”لیست سیاه” FAFT گروه ویژه ی اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی"(Financial Action Task Force) یا همان FATF، یک سازمان بین دولتی به تصمیم اعضای گروه G7 به منظور بررسی های وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در سراسر جهان تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی روند و نحوه کسب درآمدها را بررسی و راه ورود پولهای کثیف حاصل از معاملات نامشروع چون قاچاق، رشوه، تخلف های مالی به بازار را با مشکل روبرو می سازد. "گروه ویژه اقدام مالی" در سال 2000 لیست سیاه از کشورهایی که معیارهای این نهاد (معیارهایی همچون شفافیت مالی، قوانیین مالیاتی و ...) را رعایت نکردند اعلام و آنها پرخطرترین کشورها برای سرمایه گزاری اعلام شدند و این لیست با نام " کشورهای و قدرت های نامناسب برای همکاری" توسط OECD یا همان سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای منتشر شد .برای اولین بار نام ایران در سال 2009 در" لیست سیاه" FATA قرار گرفت و حتی در سالهای بعد جایگاهی بدتر از " لیست سیاه" یعنی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می وشد علیه آنها " اقدامات مقابله ای" انجام شود.

ادامه نوشته »

کاهش سود فعالين اقتصادي به يك سوم گذشته !

سود فعالين اقتصادي به يك سوم گذشته كاهش يافته و این روند كاهشي سود ادامه دارد! هشتاد درصد منبع سود فعالين اقتصادي در گذشته ، تورم بود اكنون نيز تورم وجود دارد اما جنس تورم تغيير كرده و تورم موجود فقط هزينه جاري فعالين اقتصادي را بالا مي برد بدون اينكه منشاء سود باشد ، يعني سود ناشي از تورم حذف شده است.

ادامه نوشته »

اقتصاد كانادا سقوط ميكند سرمايه به كانادا نبريد !

در سال ١٩٩٠ شاخص سهام بورس آمريكا حدود ٣٠٠٠ بود و در سال ٢٠٠١ به ٩٠٠٠ رسيد يعني در يك دهه سه برابر شد ، آمريكائيان بسيار ثروتمند شدند در دهه ٩٠ ، تكنولوژي موج سوم جايگزين تكنولوژي موج دوم شد و بدنه صنايع و شركتهاي آمريكائي موج دومي بودند به زبان بسيار صريح، بايد تعطيل مي شدند و صنايع موج سومي جايگزين آنها مي شد

ادامه نوشته »
فلزیاب