web analytics
خانه / کسب و کار (صفحه 4)

کسب و کار

موانع کسب و کار سبز MNEs در بخش ساخت و ساز در بریتانیا: تجزیه و تحلیل ISM

مزایای زیست محیطی و اقتصادی مدل های کسب و کار سبز (GBM) قابل توجه است، موانع موجود شناسایی شود و راه های غلبه بر آنها توسعه یابد. در این مطالعه، موانع  GBM با انجام یک مطالعه کیفی مشخص می شود. مصاحبه های نیمه ساختار یافته با کارشناسان بخش بریتانیا در …

ادامه نوشته »

واحدهای کسب و کار استراتژیک(SBU)

واحد کسب و کار استراتژیک (SBU)، یک بخش از یک شرکت بزرگ را به طور مستقل اداره می کند و دارای دید، مأموریت و اهداف مربوط به خود است، که برنامه ریزی آن به طور جداگانه از دیگر فعالیت های شرکت انجام می شود. چشم انداز، ماموریت و اهداف متمایز …

ادامه نوشته »

مدل های کسب و کار مفاهیم و طبقه بندی ها

قرن فرا صنعتی بیست و یک،با پویایی و تلاطم همیشگی نسبت به سایر اعصار و دوران، متمایز می گردد. شرکت ها نه تنهامحصولات خود را تغییر می دهند، بلکه فرهنگ، روش فروش،ارتباط با مشتریان و یا ساختار داخلی خود را نیز تغییر می دهند.شرکت ها تلاش می کنند تا در …

ادامه نوشته »

ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

چشم انداز اقتصاد ایران پس از توافق هسته ایی بین ایران و کشورهای مذاکره کننده 5+1 با از بین رفتن تحریم و بازگرداندن امید ،افق روشنی را در مقابل اقتصاد ایران ترسیم نمود. چشم انداز اقتصاد ایران پس از نسبت به گذشته ، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران بسیار روشن تر است، و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی در مقابل سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است.گزارش (ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟)با بررسی ویژگی ها و ظرفیت های بخش های مختلف اقتصاد ایران(18 بخش و صنعت) و توجه به موتورهای محرک رشد،به فرصت های پیش رونق اقتصاد ایران پرداخته و پتانسیل ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد ایران در دو دهه آینده ، یعنی تا سال 2035 را به تفکیک بخش های مختلف برآورده نموده است.همچنین دستور کاری برای اقدام در راستای ایجاد زمینه بارور شدن این پتانسیل ارایه شده است.

ادامه نوشته »

سرمایه فراموش شده

در مباحث اعتماد اجتماعی بیشترین توجه به اعتماد عمومی یعنی اعتماد مردم به مردم یا اعتماد به نهادهای اجتماعی و گره های شغلی بوده است.این گزارش به اعتماد میان بخش خصوصی و دولت می پردازد و آن را در پرتو وضعیت اعتماد عمومی مورد بحث قرار می دهد.گزارش با استفاده از داده های پیمایشی تصویری از وضعیت اعتماد بخش خصوصی به دولت و نهاده های اجتماعی ارایه می کند.مطابق یافته های به دست آمده،میزان اعتماد این بخش در مقایسه با اعتماد عمومی پایین تر است اعتمادبخش خصوصي به دولت و نهادهاي اجتماعي ارایه می کند.مطابق یافته های بدست آمده ،میزان اعتماد این بخش در مقایسه با اعتماد عمومی پایین تر است.بخش دیگری از یافته های عمومی پایین تر است.بخش دیگری از یافته های این بخش نشان می دهند که سه عامل موجب کاهش اعتماد میان دو بخش شده است.نخست ،بی نیازی دولت به بخش خصوصی به علت تکیه به درآمدهای نفتی،بی ثباتی و پیچیدگی مقررات و قوانین و فساد اداری از علت های مهم کاهش اعتماد بین دو بخش است.از سوی دیگر ،بخش خصوصی به علت ضعف انسجام ،نداشتن دیدگاه جامع و نگرش نسبت به توسعه ملی و وابستگی به رانت ،رابطه مبتنی بر بی اعمادی را از تولید میکند.سومین دسته از عوامل موثر بر اعتماد بین دو بخش ،تغییرات و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادیاست که محیط فعالیت را پیش بینی ناپذیر می سازد

ادامه نوشته »

تکنیک فروش دنبال کردن فرآیند خرید

فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد.فروشنده کسی است که نیاز مشتری را درک نموده و به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی نماید.فروشنده درجهت ایجاد …

ادامه نوشته »

تکنیک فروش جلب اعتماد مشتری(عیب محصولت را بگو)

براساس تحقیقات به عمل آمده، ایجاد حس اعتماد در مشتری، یکی از مهمترین عوامل در خرید مشتری است. زمانی که مشتری حس کند که فروشنده، شرکت و یا برند با او صادق است، حالت تدافعی خود را از دست می دهد و برای پذیرش پیشنهادها آماده‌تر می‌شود.

ادامه نوشته »