web analytics
خانه / کسب و کار (صفحه 3)

کسب و کار

ارائه مدل کسب وکار تجارت اجتماعی

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب وکـار تجـارت اجتمـاعی بـرای صـنعت گردشـگری بـه منظـور بهرهمندی از ارزشهای وب ۰/۲ است. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب وکار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده …

ادامه نوشته »

طراحی مدل بازایابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت های ساختمانی، به شیوه غیر تصادفی(هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد ۳۰ نفر انتخاب …

ادامه نوشته »

نمونه ای از لوگو شخصیت های هنری

لوگوی شخصی، یک امکان برای برجسته دیده شدن شخص شما در فضا و حیطه‌ای است که می‌خواهید نظر دیگران را جلب کنید. لوگوی شخصی چکیدۀ شما و حرفۀ شماست که آن را در قالب یک نماد بصری عرضه می‌کنید و به این شیوه چشم‌ها را بر روی قابلیت‌ها و مهارت‌های …

ادامه نوشته »

استراتژی های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی استراتژی های بازاریابی و فروش مناسبی است که شرکتها در وضعیت سخت رکود اقتصـادی آن را اجرا کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. رکود وضعیتی است که در آن تقاضا برای کالا …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر تهران)

هدف: امروزه یکی از چالش های پیش روی اکثر شرکت ها بدون توجه به اندازه، عمر یا نوع صنعت، چگونگی کسب و حفظ مزیت رقابتی است. کسب برتری رقابتی در شرایط پیچیده و پویای امروز کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل پویایی ماهیت صنعت ساختمان و …

ادامه نوشته »

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان

هدف: اگر سازمان‎های فروشنده می‎خواهند موفق باشند، بایستی مدل‎های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان‎ها باید از ایده‎های خارجی مطرح شده همانند ایده‎های داخلی در سازمان استفاده کنند و …

ادامه نوشته »

یک مدل تولید برای ساخت و ساز: یک چارچوب نظری

صنعت ساخت و ساز ساختمان با چالش هایی مانند افزایش پیچیدگی و الزامات دامنه اما محدودیت های کوتاه تر مواجه است،. علاوه بر این، عدم اطمینان اقتصادی و افزایش رقابت تجاری با کاهش پس از آن در حاشیه سود برای صنعت، نیازمند توسعه رویکردهای جدید برای مدیریت ساخت و ساز …

ادامه نوشته »

مدل های فرآیند کسب و کار: بررسی ادبیات سیستماتیک

مدل سازی فرآیند کسب و کار یک وظیفه ضروری در مدیریت فرآیند کسب و کار است. مدل های فرایندی که به طور جامع تحت تأثیر ذینفعان کسب و کار قرار می گیرند، به سازمان ها اجازه می دهند از این زمینه سود ببرند. در این کار، موضوع “تجسم مدل های …

ادامه نوشته »

شرکت های خانوادگی کارآفرینی نسل چهارم: بررسی مدل ساخت کسب و کار

این مقاله به بررسی توسعه بین نسلی مدل سازمانی کسب و کار در خانواده های کارآفرینی نسل چهارم (TEF) طی یک دوره چهار ساله می پردازد، با استفاده از یک روش مطالعات چند جانبه طولی شامل ۴۸ مصاحبه، ۳۹۰ منبع آرشیوی و ۲۵ نمونه مشاهده شده از چهار شرکت TEF. …

ادامه نوشته »

مدل های کسب و کار مشارکتی: همسویی و عملیاتی سازی اتحادها

  برای شرکت ها کسب  درآمد قابل توجهی از طریق اتحادیه ها کار دور از انتظاری نیست. با این حال،درصد شکست در اتحادیه ها بسیار بالا است، درآمد زیادی را در معرض خطر قرار می دهد و زیان زیادی را ایجاد می کند. چالش بزرگ مدیران این است که منافع …

ادامه نوشته »