web analytics

مصاحبه با روزنامه افسانه

مجری پیمانکاری طرح باغ موزه مشاهیر خبرداد:
مصاحبه مهندس فتاح پیرویان با روزنامه افسانه را در ادامه بخوانید....

ادامه نوشته »

افسون زدگی جدید

افسون زدگی جدید این کتاب به موضوعاتی چون؛ کثرت‌گرایی، چند فرهنگی، هویت و فلسفه پرداخته‌است. شایگان در این اثر هویت چند بعدی و تفکر سیال انسان را در دل آشفتگی و دگرگونی ‌های پی در پی هستی نشان می‌دهد و می‌کوشد از پس این پراکندگی، نظامی منسجم بیابد تا به …

ادامه نوشته »

کتاب خیره به خورشید نگریستن

کتاب خیره به خورشید نگریستن به طور تجربی مانند هر رویدادی که در زندگی شخص به وقوع پیوسته است و از نظر روان پویشی به عمیق ترین ترس های ما نگاهی می اندازد و با بلاغتی استثنائی و دیدگاهی انسان پسند شرح می دهد که چگونه می توانیم به آرامش …

ادامه نوشته »