web analytics
خانه / Uncategorized @fa / طراحی مدل کسب و کار دایره ای بر اساس زنجیره ارزش

طراحی مدل کسب و کار دایره ای بر اساس زنجیره ارزش

با توسعه مداوم رایانه ها و اینترنت ، همه صنایع، فرصت های جدیدی را برای تغییر ایجاد کرده اند

مدل کسب و کار دایره ای به دلیل مزایای کوتاهتر شدن روند معاملات و کاهش هزینه شرکت، پتانسیل زیادی برای جایگزینی مدل سنتی را در آینده نزدیک نشان داده است.

این مقاله مروری بر ادبیات مربوط به نظریه های مربوط به زنجیره ارزش و مدل کسب و کار  ارائه می دهد و بر چگونگی اتخاذ الگو در زمانی که کشور با قدرت توزیع بالایی برخوردار است ، تمرکز می کند.

این مطالعه بر چگونگی نوآوری شرکت های توزیع از نظر زنجیره ارزش برای توسعه بهتر تمرکز دارد.

با مقایسه مدل های کسب و کار قبل و بعد از نوآوری ، مدل کسب و کار جدید می تواند به شرکت ها در ایجاد پیشنهادات متنوع ارزش ، افزایش کانال های درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی کمک کند. در عین حال ، می تواند زنجیره های ارزش داخلی و خارجی بنگاه ها را ادغام و مدلی نو ابداع کند ، به طوری که شرکت هایتوانند رقابت خود را بیشتر کرده و ارزش سهم خود را در بازار افزایش دهند.

این مقاله می تواند کاربرد نظریه های زنجیره ارزش و مدل کسب و کار را غنی سازد و امید است که از  مدل توسعه یافته این مقاله در مرجعی برای شرکت های مشابه در روند تحول خود استفاده شود.

لینک دانلود

لینکدین