web analytics
خانه / مقالات / شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

فتاح پیرویان - مقالات- مهندسی و مدیریت ساخت
فتاح پیرویان – مقالات- مهندسی و مدیریت ساخت

یکی از مقالات بنده (فتاح پیرویان) در حوزه ی طراحی مدل کسب و کار که در مجله ی مهندسی و مدیریت ساخت انتشار یافته بصورت خلاصه آورده شده است که برای مشاهده فایل کامل مقاله می توانید بر روی لینکی که در زیر آمده است کلیک نمایید. اگر در مورد این مقاله یا مقالات دیگر بنده سوالی دارید خوشحال می شوم پاسخگوی شما باشم.

هدف این شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند متغیره بوده است.

بررسی ادبیات مدل های کسب و کار، نشان داد که مدل های رقابتی و زنجیره ارزش پورتر نقش مهمی در مدل های کسب و کار ایفا می کنند.

در این پژوهش کارشناسان شرکت ساختمان و فروش مهندسی سازان، با بررسی مبانی ضروری مدل کسب و کار، اهمیت زنجیره ارزش پورتر و مولفه های رقابتی، به بررسی و اولویت بندی مدل های رقابتی و زنجیره ارزش پورتر پرداختند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه زوجی و روش سلسله مراتبی AHP در نرم افزار EXCEL بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کارشناسان و مدیران شرکت مهندسی سازان در شیراز می باشند.

حجم جامعه آماری ۱۰ نفر مشخص شد. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ۵ نفر انتخاب شدند.

براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از ۵ خبره، در مدل رقابتی، قدرت چانه زنی تامین کنندگان در بالاترین اولویت قرار داشته است.

همچنین نشان داده شد که در مدل زنجیره ارزش، فعالیت های اصلی، اهمیت بالاتری نسبت به فعالیت های پشتیبان دارند. در بررسی زیرمعیارهای فعالیت های اصلی، بازاریابی در بالاترین اولویت قرار گرفت.

همچنین در بررسی زیرمعیارهای فعالیت های پشتیبان، ساختار سازمانی، بیشترین وزن را کسب نمود.

با احترام

فتاح پیرویان

 

لینکدین

لینک دانلود