web analytics
خانه / مدیریت ساخت / شرکت های ساخت و فروش / بلاکچین عمومی و خصوصی در فرآیند کسب و کار ساخت و ساز و ادغام اطلاعات

بلاکچین عمومی و خصوصی در فرآیند کسب و کار ساخت و ساز و ادغام اطلاعات

یانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مقاله ی بلاکچین دولتی و خصوصی در فرآیند کسب و کار ساخت و ساز و ادغام اطلاعات به این موضوع که پرداختند :

بلاکچین به عنوان یک فناوری دیجیتال غیر متمرکز در حال پیدایش، به طور گسترده ای در بسیاری از بخش ها، برای رفع نقص راه حل های متمرکز مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه فناوری بلاکچین پتانسیل زیادی برای تسهیل فعالیت های کسب و کار (شامل کل چرخه زندگی یک پروژه ساختمانی در صنعت ساخت و ساز) دارد به عنوان مثال ارتباط یا درک بهتر ، به اشتراک گذاری اسناد ، انتقال مرحله و تأیید کیفیت.

با بررسی جامع ادبیات مربوط به کاربرد بلاکچین در حوزه ساخت و ساز ، مشخص شد که مطالعات و کاربردهای بلاکچین در فعالیت های  ساختمانی کم است و بیشتر تحقیقات فعلی فقط شامل مطالعات کیفی است.

در این مقاله ، هدف ما بررسی امکان استفاده از فناوری های بلاکچین عمومی و خصوصی در صنعت ساخت و ساز با استفاده از دو مورد صنعت است.

برای هدایت طراحی معماری سیستم نرم افزاری مبتنی بر بلاکچین ، دو مورد فرآیند کسب و کار (به عنوان مثال Case 1 و Case 2) انتخاب شده است.

معماری های پیشنهادی به ترتیب با استفاده از یک بستر بلاکچین خصوصی و یک بستر عمومی بلاکچین نشان داده شد تا نیازهای مختلف دو مورد استفاده را منعکس کند.

این مطالعه آزمایشی همچنین روند ، مزایا و چالش های پذیرش فناوری های خصوصی و عمومی بلاکچین را در حوزه ساخت و ساز نشان می دهد.

این تحقیق بینش هایی را در مورد استفاده از فناوری بلاکچین ، به ویژه در صنعت ساخت و ساز ، به محققان و متخصصان ارائه می دهد.

لینک دانلود

لینک اینستاگرام
لینکدین