web analytics
خانه / مقالات / استراتژی های رقابتی و عملکرد کسب و کارهای کوچک

استراتژی های رقابتی و عملکرد کسب و کارهای کوچک

اچگوین و همکاران[۱] (۲۰۲۰) در تحقیق استراتژی های رقابتی و عملکرد کسب و کارهای کوچک به مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیر نیروهای بازار بر استراتژی های رقابتی عمومی و عملکرد مشاغل کوچک پرداختند.

  • این مقاله موارد
  • (۱) کدام استراتژی عمومی تأثیر بیشتری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک دارد؟
  • (۲) کدام نیروی بازار بیشترین تأثیر را دارد؟
  • (۳) چگونه نیروهای بازار بر رابطه استراتژی های رقابتی بر عملکرد مشاغل کوچک تأثیر می گذارند، را تجزیه و تحلیل می کند.
  • یافته ها نشان می دهد که یک استراتژی تمایز نسبت به رهبری هزینه تمایز تأثیر بیشتری بر عملکرد دارد. با این حال ، یک استراتژی ترکیبی حتی از تمایز نیز بهتر است. این مطالعه نشان می دهد که چگونه مشاغل کوچک در بازارهای کم درآمد استراتژی هایی را برای بهبود عملکرد و برخورد با نیروهای بازار ، که توسط محصولات جایگزین ، تامین کنندگان و خریداران ارائه می شوند ، پیاده سازی می کنند. این مطلب بدین دلیل مهم است که ممکن است به دولت ، محققان و سایر نهادها اجازه دهد تا مشخص کنند چه عواملی مانع از دستیابی به مزیت رقابتی مشاغل در بازار می شود.

[۱] ( Echegoyen et al

لینک دانلود