web analytics
[chosen]

رفتار رهبری در ارتباط با سلامت روانی

درس های آموخته مقایسه رهبری تحول خواه وتعاملی باشاخص های مثبت ومنفی سلامت روانی افرادانجام شده است.رفتار رهبری با سلامت عمومی و احساس خوشبختی كاركنان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کیفیت ارتباط مثبت تر باشد آنگاه سلامت روانی فرد مطلوب تر و حتی قابل پیش بینی تر خواهد بود. اين …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر تهران)

هدف: امروزه یکی از چالش های پیش روی اکثر شرکت ها بدون توجه به اندازه، عمر یا نوع صنعت، چگونگی کسب و حفظ مزیت رقابتی است. کسب برتری رقابتی در شرایط پیچیده و پویای امروز کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل پویایی ماهیت صنعت ساختمان و …

ادامه نوشته »

ارزش ها و انتظارات رهبری از مدیران آینده بر پایه تئوری و رویکرد روش شناختی از پروژه

درس های آموخته جهت ارزیابی ابعاد فرهنگی و همچنین سبک های موردانتظار رهبری درآینده تدوین واجراشده است. سبک های رهبری مورد انتظار در آینده به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی مانند 1- خصوصیات فردی(سن، جنسیت و …). 2- عادات و ورسوم اجتماعی خاص هر کشور. 3- ارزشها …

ادامه نوشته »

تأثير تعهد مديران ارشد، مديريت دانش و يادگيري سازماني بر سرمايه مشتري

هدف: از آنجا كه مزيت دانشي انسانها به منبع مزيت رقابتي بي بديل در بازار تبديل شده و زيرساخت سـرمايه انسـاني بـر مـديريت استعدادها، مديريت دانش و يادگيري سازماني استوار است، نهادينه سازي اين زيرساختها در سـازمان بـه حمايـت كـافي و پشـتيباني مديران ارشد سازمان نياز دارد. هدف از اين …

ادامه نوشته »

فناوری AI هولوگرام انسانی با مترجم زبان …

تکنولوژی اخیر مایکروسافت که تولید کرده و به هر زبانی میتونی صحبت کنید . این تکنولوژی از اخرین تصویر شما و صحبت هایی که میخواین بگین یک شبیه سازی واقعی درست میکنه و شما با یک دوربین روی چشمتون میتونید ببینید . طرف مقابل شما هم هولوگرام تصویر شما رو …

ادامه نوشته »

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی درس های آموخته جهت کشف استعداد و انرژی های بکر برای رهبری در سازمان ها و بهینه سازی آنها انجام شده است. یک واقعیت بسیار جالب و و تامل برانگیز و هر چند ناراحت کننده در مورد فضای کاری در آمریکا بعنوان پیشرفته ترین اقتصاد دنیا این …

ادامه نوشته »

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان

هدف: اگر سازمان‎های فروشنده می‎خواهند موفق باشند، بایستی مدل‎های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان‎ها باید از ایده‎های خارجی مطرح شده همانند ایده‎های داخلی در سازمان استفاده کنند و …

ادامه نوشته »

تعامل سازمانی جمعی ارتباط سابقه انگیزشی، اجرای استراتژیک و عملکرد شرکت

موضوع تحقیق تئوری جامع تعامل سازمانی جمعی، در نظریه یکپارچه سازی تعامل با مدل مدیریت منابع ارایه می شود. تعامل می تواند به عنوان یک سازه سطح سازمان، متاثر از شیوه های سازمانی متمرکز بر انگیزش باشد که منابع در سطح شرکت را نشان دهد. سه شیوه سازمانی مجزا به …

ادامه نوشته »

شناسایی و توسعه استعدادها و شایستگی های رهبری و آزمون یک مدل مورد اجماع

درس های آموخته  جهت ارزیابی استعدادهای رهبری و دراولویت بودن برای حوزه های مدیریتی تدوین واجراشده است.  به طورکلی این مبحث ارزیابی می بایستی همواره سه سؤال مهم و اساسی را دنبال نماید 1- چرا باید میزان شایستگی و پتانسیل رهبری بالقوه را اندازه گیری کنیم ؟ 2- …

ادامه نوشته »

بازنگري مدل کسب و کار در ساخت و ساز با استفاده از اجراي سيستم برون سایت: مطالعه موردی: پروژه شفت

هدف:  هدف این مقاله این است که چگونه مدلهای کسب و کار جدید، در ساخت و ساز بر مبنای تحویل سیستم برون سایت، می تواند توسعه یابد، و در نهایت ارزش های رادیکال برای کاربران، شرکت ها و جامعه به طور کلی افزایش یابد. روش: همانطور که مقاله تنها یک …

ادامه نوشته »
فلزیاب