web analytics
خانه / روش های تحقیق

روش های تحقیق

مدل های فرآیند کسب و کار: بررسی ادبیات سیستماتیک

مدل سازی فرآیند کسب و کار یک وظیفه ضروری در مدیریت فرآیند کسب و کار است. مدل های فرایندی که به طور جامع تحت تأثیر ذینفعان کسب و کار قرار می گیرند، به سازمان ها اجازه می دهند از این زمینه سود ببرند. در این کار، موضوع “تجسم مدل های …

ادامه نوشته »

شرکت های خانوادگی کارآفرینی نسل چهارم: بررسی مدل ساخت کسب و کار

این مقاله به بررسی توسعه بین نسلی مدل سازمانی کسب و کار در خانواده های کارآفرینی نسل چهارم (TEF) طی یک دوره چهار ساله می پردازد، با استفاده از یک روش مطالعات چند جانبه طولی شامل 48 مصاحبه، 390 منبع آرشیوی و 25 نمونه مشاهده شده از چهار شرکت TEF. …

ادامه نوشته »

مدل کسب و کار همکاری: هماهنگ سازی و عملی ساختن اتحاد

  برای شرکت ها درآمد قابل توجهی از طریق اتحادیه ها غیر معمول نیست. با این حال، نرخ شکست در اتحادیه ها بسیار بالا است، درآمد زیادی را در معرض خطر قرار می دهد و ارزش را بی فایده می کند. چالش بزرگ مدیران این است که منافع شرکت را …

ادامه نوشته »

موانع کسب و کار سبز MNEs در بخش ساخت و ساز در بریتانیا: تجزیه و تحلیل ISM

مزایای زیست محیطی و اقتصادی مدل های کسب و کار سبز (GBM) قابل توجه است، موانع موجود شناسایی شود و راه های غلبه بر آنها توسعه یابد. در این مطالعه، موانع  GBM با انجام یک مطالعه کیفی مشخص می شود. مصاحبه های نيمه ساختار یافته با کارشناسان بخش بریتانیا در …

ادامه نوشته »
فلزیاب