web analytics
خانه / مدیریت ساخت / مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران، ب هدف: بررسی و تعیین معیارهای تعیین کننده انتخاب پروژه ها در شرکت های هولدینگ ساختمانی متدولوژی: در این مقاله به منظور انتخاب پورتفولیوی پروژه از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی …

ادامه نوشته »

یک مدل تولید برای ساخت و ساز: یک چارچوب نظری

صنعت ساخت و ساز ساختمان با چالش هایی مانند افزایش پیچیدگی و الزامات دامنه اما محدودیت های کوتاه تر مواجه است،. علاوه بر این، عدم اطمینان اقتصادی و افزایش رقابت تجاری با کاهش پس از آن در حاشیه سود برای صنعت، نیازمند توسعه رویکردهای جدید برای مدیریت ساخت و ساز …

ادامه نوشته »
فلزیاب