web analytics

نیروی انسانی

طراحی الگوی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ایرانی با رویکرد تفسیری-ساختاری

مهرمنش و صفوی(۱۳۹۶) در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ایرانی با رویکرد تفسیری-ساختاری به این دیدگاه پرداختند که اجرای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با ریسک و عدم اطمینان زیادی توأم است ؛ بنا براین الزام است قبل از اجرای آن …

ادامه نوشته »

طراحی مدل جهت سنجش بلوغ CRM در سازمان با استفاده از AHP

نوربخش(۱۳۹۵)، در پژوهشی با عنوان طراحی مدل جهت سنجش بلوغ CRM در سازمان با استفاده از AHP به تعیین سنجش معیارها و شاخص های موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است. گام اساسی در برقراری مدیریت بهینه ارتباط با مشتری باتوجه به متفاوت بودن ماهیت کاری در شرکت های …

ادامه نوشته »

آینده رهبری تاثیرگذار اخلاقی و استفاده از پیشرفتها در رهبری

دراین مقاله نحوه تاثیر پیشرفت های تکنولوژیک دراثر نحوه ی رهبری، مورد بررسی قرار گرفته است.سه نوع رهبری اخلاقی که عبارتنداز معمولی، حداکثری و ایده آل می توانند نیازهای حرفه ای مربوط به مدیرو دیگران راتامین نمایند. پیشرفت های تکنولوژیک، رهبران راتحریک می کند که ترکیبی از رهبری تاثیرگذار اخلاقی …

ادامه نوشته »

رهبری اخلاقی مدیران ارشد و سرمایه ی اجتماعی داخلی

درس‌های آموخته مقاله به بررسی نقش مدیران ارشد ومیانی سازمان در ایجاد سرمایهٔ اجتماعی داخلی می‌پردازد.در سرمایه ی اجتماعی بیرونی، سرمایه اجتماعی به‌عنوان شبکه‌ای که یک فرد، شرکت یا اجتماعی را به کنشگران و بازیگران بیرونی پیوند می‌دهد تعریف می‌شود. در سرمایه ی اجتماعی درونی سرمایه اجتماعی به‌عنوان کاراکتری از …

ادامه نوشته »

رهبری اخلاقی و قضاوت اخلاقی پیروان: نقش مسئولیت‌پذیری و خود رهبری درس‌های آموخته

در این مقاله ارتباط بین مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری پیروان با رهبری اخلاقی بررسی شده است. رهبری با تمرکز بر اخلاقیات می‌تواند باعث شود رفتار با رهبری اخلاقی ترکیب شود و از رشد چشمگیری برخوردار گردد. همچنین رویکرد توجه به تصمیم‌گیری‌های اخلاقی می‌تواند مکانیزمی ایجاد نماید که خود رهبری و اخلاقیات …

ادامه نوشته »

درک و برداشت ها از رهبری پایدار و رهبری اخلاقی

شناخت نقش قابل‌توجه رهبری اخلاقی و رهبری پایداردرزمان بحران‌های مالی بررسی شده است.بر اساس درک کارکنان از مدیران سازمان‌های شان در زمینه ی دو مقوله رهبری مذکور در زمان بحران مالی که بسیاری از متغیرها شامل میزان اشتغال، مخارج مصرف‌کننده، مالکیت مسکن، پرداخت‌های بازنشستگی، مخارج دولتی و اقتصاد جهانی را …

ادامه نوشته »

شناسایی و توسعه استعدادها و شایستگی های رهبری و آزمون یک مدل مورد اجماع

درس های آموخته  جهت ارزیابی استعدادهای رهبری و دراولویت بودن برای حوزه های مدیریتی تدوین واجراشده است.  به طورکلی این مبحث ارزیابی می بایستی همواره سه سؤال مهم و اساسی را دنبال نماید ۱- چرا باید میزان شایستگی و پتانسیل رهبری بالقوه را اندازه گیری کنیم ؟ ۲- …

ادامه نوشته »