web analytics
خانه / کسب و کار / کسب و کار ساختمان

کسب و کار ساختمان

استراتژي هاي بازاريابي و فروش مناسب در دوران ركود اقتصادي هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسايي استراتژي هاي بازاريابي و فروش مناسبي است كه شركتها در وضعيت سخت ركود اقتصـادي آن را اجرا كرده و توانسته اند به حيات خود ادامه دهند. ركود وضعيتي است كه در آن تقاضا براي كالا …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر تهران)

هدف: امروزه یکی از چالش های پیش روی اکثر شرکت ها بدون توجه به اندازه، عمر یا نوع صنعت، چگونگی کسب و حفظ مزیت رقابتی است. کسب برتری رقابتی در شرایط پیچیده و پویای امروز کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل پویایی ماهیت صنعت ساختمان و …

ادامه نوشته »

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان

هدف: اگر سازمان‎های فروشنده می‎خواهند موفق باشند، بایستی مدل‎های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان‎ها باید از ایده‎های خارجی مطرح شده همانند ایده‎های داخلی در سازمان استفاده کنند و …

ادامه نوشته »

یک مدل تولید برای ساخت و ساز: یک چارچوب نظری

صنعت ساخت و ساز ساختمان با چالش هایی مانند افزایش پیچیدگی و الزامات دامنه اما محدودیت های کوتاه تر مواجه است،. علاوه بر این، عدم اطمینان اقتصادی و افزایش رقابت تجاری با کاهش پس از آن در حاشیه سود برای صنعت، نیازمند توسعه رویکردهای جدید برای مدیریت ساخت و ساز …

ادامه نوشته »

شرکت های خانوادگی کارآفرینی نسل چهارم: بررسی مدل ساخت کسب و کار

این مقاله به بررسی توسعه بین نسلی مدل سازمانی کسب و کار در خانواده های کارآفرینی نسل چهارم (TEF) طی یک دوره چهار ساله می پردازد، با استفاده از یک روش مطالعات چند جانبه طولی شامل 48 مصاحبه، 390 منبع آرشیوی و 25 نمونه مشاهده شده از چهار شرکت TEF. …

ادامه نوشته »
فلزیاب