web analytics
خانه / کتاب

کتاب

من او را دوست داشتم

  رمان “من او را دوست داشتم”  راجع به زن جوانی به اسم کلوئه است که همسرش، او و دو  دخترش را یک‌باره و در پی عشقی جدید ترک می‌کند. کلوئه نزد پدرشوهرش می رود و پدر شوهرش از عشق خود می گوید از زنی که عاشقش شده اما به …

ادامه نوشته »

کیمیاگر

کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو نویسنده ی برزیلی، که انسان را به خود شناسی و تفکر وا میدارد. در این داستان یک شب جوانی به نام سانتیاگو زیر درخت انجیری جلوی یک کلیسا خوابیده بود در خواب میبیند که کودکی دست او را میگیرد و تا اهرام مصر میبرد و آنجا گنجی …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب کشف توانمندی ها

در سازمان‌ها بسیار شاهد حضور کارکنانی هستیم که از دانش و تخصص ارزشمندی برخوردارند، ولی سازمان بهره زیادی از دانش آنان نمی‌برد. چنین مشاهداتی یک مدیر را به این اندیشه فرو می‌برد که ملاک ارزیابی سازمان در جذب و آموزش کارکنان چه باید باشد. بخش دوم کتاب «گام دوم: کشف …

ادامه نوشته »

چکیده کتاب حکایت دولت و فرزانگی

داستان کتاب حکایت دولت و فرزانگی مربوط به جوانی است که در شرکتی مشغول به کار است و به شدت از کارش بیزار است و به دنبال راهی برای افزایش درآمد و ثروتمند شدن می گردد. به توصیه عموی ثروتمندش به ملاقات یک پیرمرد میلیونر خود ساخته می رود… پیرمرد …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب صفت های بایسته یک رهبر

خالق کتاب صفت های بایسته یک رهبر، جان ماکسول می باشد. کسی که به عنوان یکی از کارشناسان رهبری توانسته است با سخنرانیها و کتابهایش که به ۲۴ عنوان می رسد، سالانه بر زندگی بیش از یک میلیون نفر اثر بگذارد و به راستی او نه تنها خود یک رهبر …

ادامه نوشته »

بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

این کتاب بزرگترین اصل مدیریت را یاد می دهد وبرای بکارگیری آن برنامه ای ارائه می دهد که چگونه این اصل رابکار ببریم تاافراد، رئیسمان وخودمان رااداره کنیم. کتاب درسه قسمت تنظیم گردیده است درقسمت اول به مبانی اشاره شده است ونویسنده سعی کرده است خواننده را متقاعد سازد که …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی

کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﭼﮑﯿﺪه ای ﺑﺎ ارزش ﮐﺘﺎب را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد: از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ، ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب از خوب به عالی

کتاب از خوب به عالی نوشته‌ی «جیم کالینز» توسط «ناهید سپهرپور» به فارسی برگردانده شده است. نویسنده در این کتاب با تاکید بر جمله‌ی «خوب، دشمن عالی است» به مخاطبان این نکته را یادآوری می‌کند که چرا تلاش نکنیم که از خوب به عالی برسیم؟ او با طرح این سوال …

ادامه نوشته »

حرکت از محصول به سمت مشتری سپس روح انسانی

بازاریابی در سال های اخیر بخشی از قدرت و نفوذ خود را از دست داده است.اما این کتاب مهیج نشان می دهد که بازاریابی چگونه می تئاند اعتماد و نفوذ خود را در داخل و خارج سازمان مجددا به دست آورد. لئونارد بری،استاد بازاریابی دانشگاه A&M تکزاس فیلیپ کاتلر در …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب ده اصل اثربخشی استراتژی

کتاب ده اصل اثربخشی استراتژی در ۱۹۴ صفحه ، ابتدای سال۸۹وارد بازار نشر شده است.درباره هدف از نوشتن کتاب ،نویسنده چنین میگوید:نوشتن کتاب را به این منظور ساده شروع کردم که سازمانهای زیادی درکشورمان خود را مشغول برنامه ریزی استراتژیک کرده اند درحالیکه بیشتر آنها نتیجه مطلوبی از کار خود …

ادامه نوشته »