web analytics
خانه / امین روانبخش (صفحه 2)

امین روانبخش

امین روانبخش
مسئول فنی و پشتیبانی سایت

مسعود کجاست

صبح شده بود           ولی غروب بود                     شب هم دلتنگ و خسته و مانده رفته بود                              چیزی خواهد شد ؟! …   …

ادامه نوشته »

بر ماست که …

بر ماست که لذت‌ببریم از غذا ، از بوهای‌خوش ، از رنگ‌ها ، از جامه‌های زیبنده ، از موسیقی، از بازی‌ها ، از نمایش‌ها و از همه‌گونه تفریح که هرکس می‌تواند بی‌آنکه آزاری به‌کسی برساند ، بدان بپردازد . باید چیزهای زندگی را به کار برد و تا هر اندازه …

ادامه نوشته »

جان لنون: در مدرسه از من پرسیدند…

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه (کاره) شوی، پاسخ دادم “خوشحال” به من گفتند که سوال را درست متوجه نشده ای، در جواب گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید. جان لنون سراینده:

ادامه نوشته »

کتاب رقص تغییر

تغييرات پيش روي جوامع انساني در آينده دور يا نزديك، گرچه پي ش بيني آنچه به وقوع خواهد پيوست را غيرممكن مي نماياند، در يك نكته شكي باقي نمي گذارد و آن اين كه چنانچه در روش انجام كارهايمان تجديدنظري اساسي نداشته باشيم در چنبره چال ش هاي پي در پي گرفتار خواهيم شد! داشتن چارچوبي براي جمع بندي ايده ها و تجربه هاي تغيير در سازمان ها هدف اصلي اين كتاب است . ايده ها و تجربياتي كه در نگاه او ل متفاوت و گاه متناقض به نظر مي رسند .

ادامه نوشته »

شعور پنهان

آن چه را که انسان در اندیشه و کلام خلق می کند دارای یک شعور ظاهری بوده که در پشت آن شعوردیگری نهفته است که ممکن است شعوری مثبت یا منفی باشد.این شعور تابع محور وجودی انسان است و ربطی به نیتهای ظاهری افراد ندارد. ضد شعور، یا شعور پنهان، نیت ها و اندیشه های وجودی، درونی و پنهانی انسان است که به طور خود آگاه قابل دسترسی نبوده، از نیت های ظاهری نیز تأثیر پذیر نیست.این شعور پنهان باطنی که به آن ضد شعور نیز می توان گفت بر ملاکننده ی شعور حاکم بر محور وجودی انسان است که رحمانی و یا شیطانی بودن این محور را آشکار می کند و هیچگونه ریا و تظاهری بر آن نمی تواند مؤثر باشد. خداوند به همه ما کمک کند...

ادامه نوشته »
فلزیاب