web analytics
خانه / مقاله
[chosen]

مهمترین دلایل تاخیر در پروژه های ساخت و ساز از دیدگاه مجریان

تاخیرات پروژه در صنعت ساخت و ساز یک واقعیت جهان شمول است که نه تنها در صنعت ساختمان بلکه کل اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تاخیرات یکی از مشکلات معمول در صنعت ساخت و ساز بخصوص در بخش توسعه مسکن می باشد. موضوع این بررسی، ارزیابی و …

ادامه نوشته »

کتاب بیشعوری،راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت

کتاب بیشعوری (Assholism) درباره بیشعوری در دوره معاصر است . بله ، بیشعوری ! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع ، سیاست ، علوم ، تجارت ، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند . به نظر نویسنده ، بیشعورها احمق نیستند ، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند ؛ اما نابغه هایی خودخواه ؛ مردم آزار ، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیح که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود . نویسنده با شوخ طبعی و یک عالمه ماجراهای ساختگی (اما در واقع بسیار شبیه به اتفاقاتی که هر روز دور و بر ما می افتد) نظریه من درآوردی خودش را مطرح می کند : بیشعوری یک بیماری مسری است و دارد دنیا را تهدید می کند ! باید کاری کرد و الا بیشعورها دنیا را نابود می کنند .

ادامه نوشته »

Project Management Information Systems for Construction Managers (CM): Current Constituents and Future Extensions

This paper explores future requirements of project management information systems (PMIS) for professional construction management (CM) firms. Current constituents and effectiveness of CM-PMIS were analyzed first by surveying ten CM firms in South Korea. The composition of PMIS was quantitatively investigated by two dimensions; system configuration (e.g. in-house developed, ERP/ASP, groupware, professional software) and construction business functions (e.g. design, estimating, cost, time etc.). Information requirements from the owners and contractors are compared in order to examine the CM’s role among these project participants. Current and future levels of practical utilization of CM-PMIS were also surveyed in order to evaluate the issues and needs. Findings indicate that the Korean CM firms plan to actively enhance PMIS in the areas of ‘sales’ and ‘cost control’ business functions in near future.

ادامه نوشته »

Optimized acceleration of repetitive construction projects

Contractors and/or owners frequently need to accelerate the delivery of construction projects. Contractors may have to accelerate in order to benefit from contractual bonus, avoid penalties, recover from delays and/or avoid undesirable weather and site conditions. Owners, on the other hand, may order acceleration to meat business and operational opportunities. This paper presents an algorithm for schedule updating, dynamic rescheduling and optimized acceleration of repetitive construction projects. Schedule updating captures the exact progress on site. Dynamic rescheduling aims at capitalizing on the repetitive nature of the project to fine-tune the remaining portion of the project. Optimized acceleration presents an optimized time–cost trade-off that is tailored for repetitive projects. Through a set of iterative steps, the optimized acceleration procedure divides each activity into segments and identifies the segments that would shorten project duration if accelerated. For those identified segments, the ones with the least cost slope are selected and queued for acceleration. Through the proposed segmentation of activities this algorithm provides optimum allocation of additional acceleration resources, thus is rendered capable of identifying least cost acceleration plans. The algorithm allows users to select among different acceleration strategies such as working overtime, working double shifts, working weekends, and employing more productive crews. The presented algorithm maintains work continuity and accounts for typical and non-typical activities. The algorithm is implemented in a spreadsheet application, which automates calculations, yet allows users to fine tune the algorithm to fit the project at hand. The developed algorithm is applied to a case study drawn from literature in order to illustrate its basic features and demonstrate its accuracy.

ادامه نوشته »

The Role of Project Management Information Systems towards the Success of a Project: The Case of Construction Projects in Nairobi Kenya

Organizations are continually been involved in projects as a competitive tactic to ensure that they remain relevant in their respective fields. To ensure the success of these projects organizations are investing in Project Management Information Systems (PMIS) to assist project managers and the project team in the management and undertaking of the project activities. This research seeks to find the contribution of these information systems towards project success. The quality of the software, the quality of information output, the influence of the PMIS user on the project success was tested. Purposive sampling was used and data measured on a likert scale. The research found out that the use of the software to generate quality information needed by the user (project manager) to perform project tasks helped the project managers perform their tasks in a more professional manner thus increasing the success rate of the project. The three independent variables (quality of software, quality of information output and influence of the user) were transformed to get a single variable PMIS which had a strong and positive correlation (0.954) with the dependent variable (project success). It was therefore concluded that the use of PMIS helped in the achievement of the project success while respecting the projects constraints and meeting the project objectives.

ادامه نوشته »

Support of Project Management Methods by Project Management Information System

Utilization of project management methods in practice in more extensive projects is, due to high demands, only possible with support of a Project Management Information System. Project managers can use a number of applications offering a wide range of functions in the areas of project planning, monitoring and continuous evaluation of project implementation, and final evaluation when it has finished. An important function offered by a Project Management Information System is the possibility of sharing data concerning the running projects across the project team and their surroundings. Project Management Information System applications are primarily designed to support project management, so it is worth considering how much the available applications support the project management methods defined in the project management theory, how much software applications make it possible to get support in individual stages of the project life cycle, and if this scope is sufficient from the point of view of quality project management. The evaluation involved selected project management methods suitable for individual project life cycle stages, and the scope of support of individual project management methods within the respective project life cycle stages was evaluated in selected software applications.

ادامه نوشته »

نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهره برداری پروژه ها با تمرکز بر PMIS

عصر، عصر اطلاعات است و وجود اطلاعات با کیفیت زمینه تمایز پروژه ها، سازمان¬ها و حتی جوامع شده است. سازمان¬ها هم برای بقا و هم برای پیشرفت باید به دنبال طراحی سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت باشند تا نسبت به اخذ تصمیم، سریعتر و منطقی¬ترعمل نمایند. در اجرای هر پروژه با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ نیاز به ورود اطلاعاتی که قدرت تصمیم¬گیری و برنامه ریزی را به مدیران پروژه بدهد امری ضروری می¬باشد. برای اینکه چنین اطلاعاتی، به طور مرتب و به شکلی مناسب به مدیریت برسد، تشکیل یک سیستم اطلاعاتی بازتابی از پروژه لاجرم است. امروز با اطمینان می¬توانیم بگوییم که محصول کار مدیریت پروژه تصمیم¬گیری و اعمال آن است، که برای اخذ تصمیم بهینه و سپس پیاده سازی آن و اطمینان از عملکرد صحیح آن تصمیم نیاز به ابزارها و علومی است که در سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه می¬توان آن ها را یافت چرا که PMIS سیستمی است که با کمک به فرآیند پالایش و متراکم سازی اطلاعات یا داده های خام پروژه را به آگاهی تبدیل و آن را در اختیار مدیران پروژه قرار می¬دهد. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، تاثیر آن بر بهره وری سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در انتهای مقاله پیشنهاداتی جهت طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعاتی با کیفیت ارائه خواهد شد.

ادامه نوشته »

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فرا ترکیب

زنجیره های تأمین در سالهای اخیر به سرعت رشد یافته اند چرا که تمرکز بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها یا بازگشت سرمایه نمیتواند متضمین توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سیز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه ریزی زنجیره تأمین ظهور یافته اند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه زنجیره تأمین پایدار است. بدین منظور با به کارگیری روش فرا ترکیب تعداد ۳۱ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. پیش از کدگذاری متون، با بهره گیری متدولوژی کسپ، استاد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر ۲۸۷ کد به وسیله نرم افزار مکس کیو-دی ای ارجاعی شناسایی شد. در میان کدهای شناسایی شده، بازیافت و بازتولید محصول (۲۹ ارجاع)، تصویر و شهرت شرکت (۲۴ ارجاع)، ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده (۲۲ ارجاع)، در زمره مهمترین کدهای شناسایی شده بودند. ازجمله نوآوری های پژوهشی حاضر شناسایی شاخص ها و ابعاد زنجیره تأمین پایدار با بهره گیری از روش پژوهش کیفی فرا ترکیب و نرم افزار مکس کیو دا در حوزه زنجیره تأمین پایدار است. عدم دسترسی به اسناد و منابع علمی معتبر فارسی و انگلیسی از جمله محدودیتهای پژوهش محسوب می شود.

ادامه نوشته »

چارچوب پیاده سازی بازار یابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی

بازاریابی اینترنتی تمرکز کلیه فعالیتها در جهت انطباق و توسعه راهبردهای بازاریابی در فضای تجاری شامل وب سایت، شبکه های اجتماعی و سایر منابع آنلاین است. بازاریابی اینترنتی شامل اجرای بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم و به کارگیری سایر فناوری ها جهت ارتباط کسب وکار با مشتریان می شود پیاده سازی موفق برنامه های بازاریابی مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد. بازاریابی اینترنتی می تواند یک راه اثربخش جهت دستیابی به برخی اهداف مانند آگاهی از برند و ارتباطات باشد. این پژوهش با استقاده از روش ترکیبی در سه مرحله با هدف ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی بازاریابی اینترنتی در صنعت نوشیدنی انجام شده است. در مرحله اول از روش دلفای کیفی جهت ارزیابی تفسیر خبرگان و عوامل اجرایی آن صنعت در خصوصی بازاریابی اینترنتی استفاده شده است. در مرحله دوم بر اساسی روش شناسی سیستمهای نرم چارچوب ترکیبی مدنظر ذی نفعان تدوین گردید و در مرحله آخر چارچوب پژوهشی در یکی از شرکتهای تولیدکننده نوشیدنی ایرانی پیاده سازی شد و با استفاده از روش پیمایشی نتایج پیاده سازی مورد تحلیل قرار گرفت. راهبردهای کسب و کار، برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی و تفسیر مصرف کنندگان از جمله عوامل موثر در پیاده سازی بازاریابی اینترنتی در صنعت نوشیدنی است. در نهایت چارچوب نهایی و تعدیل شده بر اساس تفسیر ذی نفعان مختلف ارائه میگردد.

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر تصویر برند بر سوداوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری

سازمان ها جهت دستیابی به فرصتهای جدید سودآوری می بایست روابط خود را با مشتریان مدیریت نمایند. علیرغم اهمیت موضوع سودآوری مشتریان برای سازمان تاکنون به این موضوع عموما از دیدگاه مدیریت مالی پرداخته شده و نقشی مدیریت بازاریابی در این حوزه چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان، مدل سودآوری مشتری برای سازمان را در حوزه بازاریابی طراحی کرده است. روش تحقیق حاضر توسعه ای- کاربردی با ماهیت توصیفی پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی آن به روش آلفای کرونباح (۹۵٪) تایید شده است. جامعه آماری شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران است که از این میان ۲۰۳ نمونه بر اساسی تعریف کندال و به روش تصادقی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شده و نتایج تحقیق تصویر برند، کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده مشتری و وفاداری مشتری در حوزه مدیریت بازاریایی را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری مشتری برای سازمان معرفی کرده است.

ادامه نوشته »
فلزیاب