web analytics
خانه / سوژه و برداشت / نظریه مارکوس: “انقلاب توانایی ها” و ” بهبود عملکرد کارکنان “

نظریه مارکوس: “انقلاب توانایی ها” و ” بهبود عملکرد کارکنان “

بهبود عملکرد کارکنان  از نظر مارکوس;

مارکوس باکینگهام یک محقق انگلیسی ۵۲ ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است.
دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر ارشد در موسسه گالوپ، او را به یکی از صاحبنظران در این عرصه ها تبدیل کرده است. او از سال ۲۰۰۶ موسسه خود را با ماموریت” انقلاب توانائی ها” تاسیس کرده است.
بعضی از ایده ها و ادعاهای جالب و قابل تامل اودر زمینه بهبود عملکرد کارکنان :

▪استعداد ماهیتی فزاینده و تکثیر شونده دارد. هر چه بیشتر روی آن سرمایه گذاری کنید، محصولی چند برابر بیشتر برداشت خواهید کرد.

▪از دیدگاه مدیران موفق، عملکرد مستمر نامطلوب و غیر رضایت بخش افراد، ناشی از ضعف، تنبلی، حماقت، تمرد یا بی احترامی آنها به مافوق نیست بلکه ناشی از انتخاب و استخدام غلط ماست.

مدیران موفق، در انتخاب افراد به جای هوش و تجربه روی استعداد تاکید دارند.

▪تفاوت بین کوه و سنگریزه به کسی برمی گردد که از او خواسته ایم آنها را جابجا کند.

▪افراد مستعد ممکن است به دلیل وجود رهبران کاریزماتیک یا مزایای جذاب یا برنامه های آموزشی کلاس جهانی به یک شرکت بپیوندند، اما ماندن آنها در شرکت و اینکه چقدر بهره ور کار می کنند بستگی به رابطه ای دارد که با مافوق مستقیم شان دارند.

▪بیشترین زمان را صرف بهترین کارکنانتان کنید.

▪هر کس احتمالا می تواند کاری را (حداقل یک کار را) بهتر از ده هزار نفر دیگر انجام دهد.

▪مردم زیاد تغییر نمی کنند. وقت خود را برای به درون بردن چیزی که بیرون از وجود آدم هاست صرف نکنید، برعکس سعی کنید آنچه به عنوان استعداد دارند را بیرون بیاورید.

▪دانش و مهارت را می توان از کسی به دیگری انتقال داد، اما محدودیت آنها این است که به موقعیت خاصی تعلق دارند و با تغییر شرایط، قدرت خود را از دست می دهند.در حالی که استعداد از موقعیتی به موقعیت دیگر قابل انتقال است.

▪کشف کنید که انجام چه کارهائی را دوست ندارید و انجام آنها را متوقف کنید.

▪کاری را انجام دهید که در آن بهترین هستید و انجام بقیه کارها را به دیگران واگذار کنید.

▪تعریف من از نقطه ضعف هر چیزی است که مانع عملکرد عالی و کامل می شود.

▪نقطه قوت شما هرفعالیتی است که قبل از انجام آن مشتاق انجامش هستید، در حین انجام آن، وقت برایتان زود می گذرد و بعد از انجام آن احساس لذت می کنید چرا که با انجام آن یک نیاز جدی شما تامین و ارضاء شده است.
نقطه قوت شما، کاری است که پس از انجام آن احساس قدرتمند بودن پیدا می کنید.

▪به عنوان یک قاعده کلی، مردم وقتی بهترین کار را انجام می دهند که بیشترین لذت را ببرند.