web analytics
خانه / سوژه و برداشت / گنجینه ای از شگفتی ها!!

گنجینه ای از شگفتی ها!!

درخشش ستاره های کهکشان راه شیری در پس زمینه با شکوه از چند کهکشان مارپیچ و دسته ای از اشیاء درخشان در مرکز. این خوشه عظیم کهکشان ها توسط تلسکوپ فضایی هابل عکس برداری شده است. چنین خوشه ای جزء عظیم ترین اشائی محسوب می شود که به شکل خیلی زیبا به علت وجود گرانش در کنار هم قرار گرفته اند و شامل هزاران کهکشان در شکل و سایز های گوناگون می شوند.

در واقع این خوشه ها جرمی برابر با یک میلیون میلیارد مرتبه بیش از جرم خورشید دارد که به طور غیر قابل تصوری بزرگ است.

این حجم باورنکردنی جرم خوشه ها ابزاری مفید برای تئوری های علم ستاره شناسی محسوب می شود از جمله نظریه نسبیت، که بیانگر آن است که زمان و فضا با هم مرتبط هستند و نه جدای از هم و ثابت و جرم اشیاء زمان و فضا را دور خود می پیچد. و هرچه جرم سنگین تر باشد اعوجاج بیشتری از زمان و فضا به وجود خواهد آمد.

چنین خوشه عظیمی که در تصویر مشاهده می کنید تأثیر به سزایی بر زمان و فضای اطراف خود دارد؛ حتی زمانی که چشمه نوری از کهکشان های دور منعکس می شود به دلیل برخورد با خوشه پر حجم تغییر مسیر و تغییرشکل می دهد (جسم میانی عدسی گرانشی نامیده می شود)  که در نهایت باعث تقویت نور منعکس شده می شود؛ این پدیده همگرایی گرانشی نامیده می شود.