web analytics
خانه / مقالات / همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگیزش و کارایی کارکنان

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگیزش و کارایی کارکنان

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگیزش و کارایی کارکنان

:(Lessons Learned ) درس های آموخته

ارتباط بین زبان رهبری وتأثیرات آن برکارکنان و پیشرفت های آن درسالهای اخیربررسی شده است.محققان علم ارتباطات، مدل های پایه ای و جالبی که مانند یک پل بی “ارتباطات زبانی و شفاهی رهبر” با “ تاثیرات آن برانگیزه کارکنان” عمل می کندرا ایجاد و توسعه داده اند تابا استفاده ازآن ، ارتباط بین ماهیت و فرایندهای رهبری با تئوری انگیزش و تأثیر آن برکارایی کارکنان وعملکرد آنها را روشن سازند. تحقیقات مدرن انجام پذیرفته، مدل های محاوره بی رهبر و پیروان را بوجود آورده است که عقاید رهبر را از طریق ارتباطات شفاهی به کارکنان منتقل می کند و تأثیرات آن در اعتماد، حضور کارکنان ، عملکرد و انگیزش و رضایت شغلی برور می کند. در خصوص مدل های ارتباطات رهبری ، بررسی جامع تری در زمینه فرایند و قدرت گفتار رهبر بر نتایج دلخواه درکارکنان انجام شده است. استراتژی دیگر، زبان رهبری که پاسخگوی کارکنان ارزشمند و نتایج سازمانی است تئوری زبان انگیزه MLT می باشد که بر اساس تئوری عملکرد گفتمان می باشد زیرا گفتمان رهبر عمدتاً از طریق پیام های انگیزشی استراتژیک، طبقه بندی و منعکس می گردد. تحقیقات مرتبط با MLTاز طریق تجزیه و تحلیل فاکتورهای مورد تأئید و نتایج آماری معتبر نشان می دهد ارتباط مثبت بی متغیرهای کارکنان مانند عملکرد، نگهداشت کارکنان) ،(retentionحضور کارکنان Attendanceو خلاقیت و رضایت شغلی وجود دارد بنابراین ارتباط MLTباکارایی(از طریق تئوری یادگیری اجتماعی) وعملکرد دانش ارزشمندی راارایه میدهد.

درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان :
– تشکیل جلسات مستمر در شرکت و توضیح و تشریح آرا و اندیشه‌های رهبران سازمان، خود مصداق کاملی از یادگیری سازمانی از طریق ارتباطات کلمی می‌باشد.

– توسعهٔ فرهنگ موردنظر در رهبر بی شک از طریق گفتگو و تفهیم مطالب به کارمندان از سوی وی انجام می‌پذیرد و در این میان نیز رهبری شرکت، به منظور افزایش انگیزهٔ کارکنان در کنار انتقادات سازنده، باید ویژگی‌ها و نکات مثبت کار و شخصیت کارکنان را مورد نظر قرار دهد.

بیان ایده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان:

  • افزایش انگیزش، از طریق ارتباطات شفاهی توسط رهبر، نباید منجر به درگیری بیش از حد رهبر سازمانگردد با این وجود جلسات رودر رو حتی بصورت پرسش و پاسخ می تواند این ارتباط را بهبود بخشد.
  • چون رهبر سازمان، مغز سازمان بوده و کار او بیشتر ایجاد سیستم و پشتیبانی اولیه از سیستمنوپا است بنابراین نه تنهانقشی که رهبر در برنامه ریزی و بحران ها دارد بلکه نقش حمایتی او درسطح کلی باید بنحوی که این تعامل در سطح دیالوگ های شفاهی باشد نیز باید مبنا قرار کیرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *