web analytics
خانه / مقالات / همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگيزش و كارايی كاركنان

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگيزش و كارايی كاركنان

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگيزش و كارايی كاركنان

:(Lessons Learned ) درس های آموخته

ارتباط بین زبان رهبری وتأثيرات آن بركاركنان و پیشرفت های آن درسالهای اخيربررسی شده است.محققان علم ارتباطات، مدل های پايه ای و جالبی كه مانند يك پل بي “ارتباطات زبانی و شفاهی رهبر” با “ تاثیرات آن برانگيزه كاركنان” عمل می كندرا ایجاد و توسعه داده اند تابا استفاده ازآن ، ارتباط بین ماهيت و فرايندهای رهبری با تئوری انگيزش و تأثير آن بركارايی كاركنان وعملكرد آنها را روشن سازند. تحقيقات مدرن انجام پذيرفته، مدل های محاوره بي رهبر و پيروان را بوجود آورده است كه عقايد رهبر را از طريق ارتباطات شفاهی به كاركنان منتقل می كند و تأثيرات آن در اعتماد، حضور كاركنان ، عملكرد و انگيزش و رضايت شغلی برور می كند. در خصوص مدل های ارتباطات رهبری ، بررسی جامع تری در زمينه فرايند و قدرت گفتار رهبر بر نتايج دلخواه درکارکنان انجام شده است. استراتژی ديگر، زبان رهبری كه پاسخگوی كاركنان ارزشمند و نتايج سازمانی است تئوری زبان انگيزه MLT می باشد که بر اساس تئوری عملكرد گفتمان می باشد زیرا گفتمان رهبر عمدتاً از طريق پيام های انگيزشی استراتژيك، طبقه بندی و منعكس می گردد. تحقيقات مرتبط با MLTاز طريق تجزيه و تحليل فاكتورهای مورد تأئيد و نتايج آماری معتبر نشان می دهد ارتباط مثبت بي متغيرهای كاركنان مانند عملكرد، نگهداشت كاركنان) ،(retentionحضور كاركنان Attendanceو خلاقيت و رضايت شغلی وجود دارد بنابراين ارتباط MLTباكارايی(از طريق تئوری يادگيری اجتماعی) وعملكرد دانش ارزشمندی راارايه میدهد.

درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان :
– تشکیل جلسات مستمر در شرکت و توضیح و تشریح آرا و اندیشه‌های رهبران سازمان، خود مصداق کاملی از یادگیری سازمانی از طریق ارتباطات کلمی می‌باشد.

– توسعهٔ فرهنگ موردنظر در رهبر بی شک از طریق گفتگو و تفهیم مطالب به کارمندان از سوی وی انجام می‌پذیرد و در این میان نیز رهبری شرکت، به منظور افزایش انگیزهٔ کارکنان در کنار انتقادات سازنده، باید ویژگی‌ها و نکات مثبت کار و شخصیت کارکنان را مورد نظر قرار دهد.

بيان ايده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان:

  • افزایش انگیزش، از طریق ارتباطات شفاهی توسط رهبر، نباید منجر به درگیری بیش از حد رهبر سازمانگردد با این وجود جلسات رودر رو حتی بصورت پرسش و پاسخ می تواند این ارتباط را بهبود بخشد.
  • چون رهبر سازمان، مغز سازمان بوده و کار او بیشتر ایجاد سیستم و پشتیبانی اولیه از سیستمنوپا است بنابراین نه تنهانقشی که رهبر در برنامه ریزی و بحران ها دارد بلکه نقش حمایتی او درسطح کلی باید بنحوی که این تعامل در سطح دیالوگ های شفاهی باشد نیز باید مبنا قرار کیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب