web analytics
خانه / مدیریت ساخت / مدیریت زنجیره ارزش در صنعت ساخت و ساز

مدیریت زنجیره ارزش در صنعت ساخت و ساز

یکی از نگرانی های رایج در صنایع ساختمانی سطوح ضعیف کارایی در این صنعت است.

مدیریت زنجیره ارزش مفهومی است که می تواند با به حداقل رساندن ناکارآمدی سازمانی از طریق بینش عمیق در مورد عملیات یک شرکت کمک کند.

هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل سازمان‌های پیمانکار ساخت و ساز برای افزایش ارزش افزوده به مشتری و در عین حال بهبود کارایی از طریق اصول مدیریت زنجیره ی ارزش بود.

از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی و مصاحبه تخصصی جمع آوری شده است.

بطور کلی توجه به مسائل مالی پروژه، ایجاد کنترل‌های مالی، مدیریت سرمایه در گردش و نظارت بر مسائل مالی پروژه به عنوان عوامل مالی که در خلق ارزش دخیل هستند اشاره شده است.
مطالعات نشان می‌دهند که کنترل‌های مالی به‌عنوان عاملی حیاتی برای بررسی هزینه‌ها در پروژه‌هایی که بر رشد شرکت‌ها نیز تأثیر می‌گذارند اهمیت دارند.

 

لینک دانلود