web analytics
خانه / مدیریت ساخت / مدیریت دانش

مدیریت دانش

دانش نخستين منبع راهبردي براي شركت ها در قرن 21 است. پژوهشگران و متخصصان تلاش مي كنند دريابند، چگونه منابع دانش به صورت موثري گردآوري و مديريت شود تا بتوان به عنوان مزيتي رقابتي از آن استفاده كرد.
بنابراين قبل از اقدام به مبادرت بر اجراي طرح هاي مديريت دانش، سازمان ها نيازمند ارزيابي زير سيستم هاي سازماني و منابع موجود خود هستند تا مهمترين و بهترين راهبرد مديريت دانش را براي خود شناسايي كنند.

تعاریف و مفاهیم

مدیریت دانش فعاليتي است كه تاكتيك ها و راهبردهاي آن براي مديريت سرمايه هاي انسان محور در نظر گرفته مي شود.
با نگاهی اجمالی به تعاريف مديريت دانش مي توان دريافت كه مديريت دانش با تئوري و عمل رابطه دارد.سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگــر می توانیم سازمانهــای دانش‌آفرین بنامیم. سازمانهایی که در آنهــا خلق دانش و آگاهی های جدید، ابداعها و ابتکارها یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگــانی است. روشی که همه اعضای سازمان بــدان عمل می‌کنند.
به عبارت دیگر، سازمان دانش آفرین، سازمانی است که هر فــرد در آن انســانی خلاق و دانش آفرین است. در این ســازمان تفکــر، بحث‌های جمعی و کشـف نظرها و افکــار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند. یک سازمان یادگیرنده دارای کمترین سلسله مراتب اختیارها، پاداشی برابر در برابر عملکرد یکسان، فرهنگ مشترک و ساختاری انعطاف‌پذیر و سازشکار است که می‌توان بدان وسیله از فرصتها استفاده کرد و بحرانها را از بین برد. سازمان یاد‌گیرنده، الگوی منحصر به فردی ندارد و به واقع نوعی نگرش یا فلسفه جدید درباره سازمانهاست که نقشهای اصلی را به عهده اعضای سازمان می‌گذارد.
در فایل ضمیمه شده ابتدا به تعاریف عنوان شده در خصوص مدیریت دانش و سپس به بررسی نمونه های موردی که به سمت پیاده سازی گام برداشته اند پرداخته ایم.  در نهایت مراحل و مدل های مختلف به منظور پیاده سازی در سازمان بررسی شده اند.

دانلود مدیریت دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب