web analytics
خانه / مقالات / مدل سازی فرهنگی کسب و کار اخلاقی

مدل سازی فرهنگی کسب و کار اخلاقی

مدل سازی فرهنگی کسب و کار اخلاقی

  • اعتبارسنجی یک مدل تحقیق در استفاده از سازه های فرهنگ کسب وکار اخلاقی تحقیق شده است.نتایج تحقیقات برای توسعه ی ابزار پیمایشی در بررسی و اعتبار سنجی مدل CEBCیا سازه یفرهنگ کسب و کار اخلاقیConstruct) Ethical Business Culture )با پنج ویژگی شامل:
  • ارزش های کسب شده، تعادل ذینفعان، اثربخشی رهبری، یکپارچگی فرآیندها و چشم اندازبلندمدت و توصیه هایی برای دست اندرکاران صنعت و تحقیقات بیشتر است.
  • مدل ایده آل فرهنگ کسب و کار اخلاقی به طور سیستماتیک عمل می کند وقتی با یک لنز باز(WideAngel)وضعیت و امور داخلی یک سازمان آشکار و نظاره شود. این مدل بصورت هرمیبوده و در سطوح رشد خود دارای مراحل بسیار پرش داری است که مثل یک محور آن شامل سطحتخصص وحجم اطلاعات شناخته شده مرتبط باسازمان و محور مقابل آن نیز ارزش تجهیزات آنسازمان و رأس آن نیز تحت تاثیرارزش های اجتماعی است.
  • فراتر از ارزش های مکتسبه، مشخصه ی زیربنایی در فرهنگ سازمانی اخلاقی عبارت از رهبریاست. فرهنگ کسب و کار اخلاقی یک دیدگاه هولستیک را معرفی می نماید که خود بعنوان جزءاصلی در میان اتمسفر تاثیرات آن قرار دارد و شامل کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان،کارفرمایان، سرمایه گذاران، انجمن ها، رقبا، محیط داخلی و بیرونی است.

درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان :

فرهنگ و رهبری دو روی یک سکه می‌باشند بنابرین صرف توجه محض به هریک منجر به ناکامی و عدم نیل به هدف می‌گردد. بدیهی است که رهبری علوه بر فرهنگ، برایند متغیرهای مهمی همچون ،استراتژی، ویژگی شخصیت کارکنان سازمان، جو سازمانی و سایر متغیرهاست.

– فرای ویژگی‌های بنیادی رهبری اخلاقی و ارزش‌های آن، عامل مهم رهبری اخلاقی رهبر می‌باشد.

بيان ايده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان:

  • رهبران سازمان در مقام و جایگاه حساس و تأثیر گذاری قرار دارند، بنابراین رفتار و کردار آنانخصوصی نیست وبایددرتعاملت سازمانی، اصول اخلاقی را در رقتار و گفتار خویش متجلی سازند.
  • برگزاری دوره هایی که کدهای اخلاق حرف‌های را به مدیران بیاموزد، می تواند مفید باشد، هیچ کنترلیدر سازمان، مهمتر از خودکنترلی نیست و رهبری اخلاقی نیز باعث خود کنترلی افرادمی گردد.
  • پاداش وتشویق کارمندانی که از نظر اخلاقی دارای معیارهای بالایی هستند و مذمت رفتارهای غیراخلاقی که می تواند فرهنگ سازمانی را مورد تاثیر قرار دهد.
  • توجه به زمان کافی برای تاثیرگذاری و عدم افراط بر این موضوع با امکان رواج ریاکاری سازمانی.
  • انتخاب افراد با شخصیت اخلق مدارو توجه به دورهٔ آشنایی وانتخاب آنهادراستقرار فرهنگ موردنظر
  • لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب