web analytics
خانه / Uncategorized @fa / شاخص های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه ها

شاخص های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه ها

مدیریت استراتژیک پروژه ها به سازمان این امکان را می دهد که دارای ابتکار عمل شود و فعالیتهایش را به گونه ای برنامه ریزی نماید تا بتواند علی رغم تمامی تغییرات و دگرگونی ها، طبق برنامه ها پیشرفت نماید. در این راستا، توسعه و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پروژه با دید کلان به سازمان کمک می کند تا با کنترل جامع و هم زمان پروژه ها و منابع مورد نیاز، راهکارهای یکپارچه ای جهت پشتیبانی نیازهای پروژه های مختلف در سطوح سازمان ایجاد کند. در نظام مدیریت سبد پروژه هدف اصلی، طراحی و اجرای پروژه هایی است که بتوانند در نهایت دستیابی سازمان پروژه را به اهداف استراتژیک خود تسهیل کنند. در سازمان های تحقیقاتی نیز فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه از اصول حاکم بر برنامه ریزی استراتژیک تبعیت می کند، لذا باید ارتباطی تنگاتنگی بین برنامه پروژه های تحقیق و توسعه و برنامه استراتژیک سازمان وجود داشته باشد و اولین و مهمترین مرحله از فرآیند کنترل و ارزیابی عملکرد، تعیین شاخص های مؤثر و مفید برای انجام اینکار است. در این مقاله، سعی شده تا ادبیات موضوع مدیریت سبد پروژه ها تشریح و شاخص های پیشنهادی ارزیابی عملکرد مورد استفاده برای دفتر راهبردی پروژه ها در سازمانهای تحقیقاتی ارائه گردد.مدیریت استراتژیک پروژه ها به سازمان این امکان را می دهد که دارای ابتکار عمل شود و فعالیتهایش را به گونه ای برنامه ریزی نماید تا بتواند علی رغم تمامی تغییرات و دگرگونی ه ا، طبق برنامه ها پیشرفت نماید. در این راستا، توسعه و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پروژه با دید کلان به سازمان کمک می کند تا با کنترل جامع و هم زمان پروژه ها و منابع مورد نیاز، راهکارهای یکپارچه ای جهت پشتیبانی نیازهای پروژه های مختلف در سطوح سازمان ایجاد کند. در نظام مدیریت سبد پروژه هدف اصلی، طراحی و اجرای پروژه هایی است که بتوانند در نهایت دستیابی سازمان پروژه را به اهداف استراتژیک خود تسهیل کنند.-

دانلود مقاله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *