web analytics
خانه / Uncategorized @fa / طراحی و ارزیابی مدل زنجیره ارزش پویای شرکتهای توسعه املاک و مستغلات

طراحی و ارزیابی مدل زنجیره ارزش پویای شرکتهای توسعه املاک و مستغلات

بر اساس نظریه های مربوط به زنجیره ارزش و ویژگی های شرکت های توسعه املاک و مستغلات ارایه شده است،

در این مقاله، مدل زنجیره ارزش پویای شرکت های توسعه املاک و مستغلات طراحی گردیده است.

از طریق تحقیق میدانی در شرکتهای توسعه املاک و مستغلات در جنوب غربی چین و با استفاده از روش FAHP برای ارزیابی مدل توسعه زنجیره ارزش پویا شرکتهای توسعه املاک و مستغلات در این کشور ، به این نتیجه رسیدیم که ارزش کلی شرکتهای توسعه املاک و مستغلات در سطح متوسط ​​است .

هدف از این مطالعه

کمک به بنگاه های اقتصادی توسعه املاک و مستغلات برای غلبه بر مشکلات ناشی از محیط پیچیده بیرونی است که منجر به تغییر زنجیره ارزش خود می شود ،

در عین حال ایده هایی برای بنگاه های اقتصادی توسعه املاک و مستغلات در جهت افزایش مزیت رقابتی و ارزش خود ارائه می دهد.

در آغاز ، این مقاله سیر تحول و توسعه تئوری زنجیره ارزش بررسی شده است، که در نتیجه تجزیه و تحلیل شرکت های توسعه املاک و مستغلات، به ارزش های درونی و بیرونی می رسد.

در مرحله بعدی ،مدل زنجیره ارزش پویا طراحی شده است.

سرانجام  پس از انجام تحقیقات میدانی در مورد شرکتهای توسعه املاک و مستغلات ،ارزش کلی شرکتهای توسعه املاک و مستغلات در منطقه خاصی تحت هدایت روش FAHP ارزیابی شده است.

 

لینک دانلود

لینکدین