web analytics

ساختمانهای مدرن

سالهاست که انسان با موضوع یا مساله ی زیستگاه مواجه بوده است. هرچند در مطالعه ی هر زیستگاه اکنون عناصر دخیل در سرفصل زیرساخت ها قطعا پارامترهای بسیار مهمی هستند ولی بنای زیست پذیر کماکان مهمترین رکن و همواره در حال تحقیق و توسعه ی همه جانبه است.
با یک تعمق در رفتار جوامع بشری در بخش ساخت و ساز چنین بنظر می رسد توسعه ی فناوری در مباحث ساختمانی دیگر جایی پیشرفت شگرفی برای مبانی طراحی یا بارگذاری و آنالیز ندارد و بعبارت دیگر ارکان تحقیق و توسعه در بهینه سازی و کیفیت و سایر پارامترهای اینچنینی است.
از نظر اینجانب، مدیریت ساخت و مدیریت کسب و کار جزو قله های پیش روی هر بنگاه هست اما زمانیکه بحث موضوعات فنی و اجرایی و‌حتی مالی پیش می آید آنگاه مدلهای نوآورانه مهندسی ساخت که پارامترهای کسب و کار خصوصا کیفیت، هزینه و زمان را رعایت کنند دارای اهمیت بسزایی می شوند.
با توجه به این توضیحات، چنانچه یک الگوی مدیریتی بدنبال بهینه سازی مدیریت کسب و کار و مدیریت ساخت و ساز و تلفیق آن یعنی ساخت و فروش باشد آنگاه در زنجیره ی ارزش خود می بایستی تجدید نظر کند.
یکی از ارکان زنجیره ی ارزش ساخت و فروش عبارت از تولید می باشد. اگر قرار باشد مبانی فوق در آن رعایت شود، تولید صنعتی که دارای مبانی کیفی سازی، سریع سازی و اقتصادی سازی باشد رکن رکین آن می شود که در اینصورت ساختمانهای پیش ساخته با ابزار فنی نوآورانه دقیقا می تواند ارزش برند ساخت و فروش را تضمین کند.
نمونه ی زیر در راستای این آموزه می باشد.

لینک دانلود

فتاح پیرویان
۲۳ اسفند ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب