web analytics
خانه / مدیریت ساخت / شرکت های ساخت و فروش / روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری

روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری

 

روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری

درس های آموخته

رابطه ی بین سبک های ارتباطی در شیوه های مختلف رهبری و تاثیرات آنها تحقیق شده است .رابطه بین سبک های ارتباطی رهبری کاریزماتیک، رهبری مبتنی بر انسان گرایی، رهبری وظیفه گرا و پیامد های رهبری نشان می دهد که رهبری کاریزماتیک و انسان گرا عمدتاً ارتباط محور می باشند در صورتیکه رهبری وظیفه گرا بسیار کمتر ارتباط محور است.شیوه های ارتباطی رهبر در سبک های رهبری کاریزماتیک و انسان گرا نظیر پرخاشگری شفاهی، بیانی، دقت و موشکافی، یقین و اطمینان، پشتیبانی، استدلالی بوده و نتایجی شامل رضایت از رهبر، عملکرد مشاهده شده از رهبر، مبادله و تسهیم شدن در دانش و تعهد زیردستان ارتباط دارد. سبک رهبری انسان گرایانه به شکل قابل توجهی بر پایه شیوه های ارتباطی حمایتی ولی سبک کاریزماتیک بر پایه ی همه ی شیوه های ارتباطی بنا شده است اما خروجی های متفاوتی دارد .رهبری وظیفه گرا کمتر ارتباطی و بیشتر مدیریتی است اما رهبری انسان گرایانه بیشتر حمایتی است و کمتر به شیوه بیانی و حتی کمتر به شیوه پرخاشگری است ولی رهبری کاریزماتیک به شدت با کلیه شیوه های ارتباطی به غیر از بیانی و به میزان کم از افعال تهاجمی می باشد. رهبری وظیفه گرا با شیوه های ارتباطی اطمینان دهی و دقت و تاحدی پرخاشگری کلامی توصیف می گردد در حالیکه در سبک کاریزماتیک، فصاحت کلام بسیار مهمتر ار محتوی کلام است. رابطه ی شیوه های ارتباطی و خروجی های رهبری در انتخاب سبک های رهبری است زیرا رفتار حمایتی رهبر مهمترین متغیر در روش رفتاری رهبر محسوب می گردد و طبعا رفتار اطمینانی رهبر رضایت از رهبر و تعهد زیردستان ارتباط دارد ولی با توزیع دانش ارتباطی ندارد ضمن اینکه رفتار استدلالی رهبر ضعیف ترین رابطه با سبک های رهبری و متغیرهای خروجی رهبری دارد.

درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان :

– باید ویژگی‌های شرکت و سبک رهبری ای که در جریان است را شناخت و سبک رهبری را انتخاب نمود که دور ازواقعیت‌های شخصیت رهبری سازمان نباشدتابهترین وسریعترین انطباق حاصل شود.

– در افرادی که رهبری شرکت با آن‌ها مراوده دارد، برای نیروهای صفی که متغیر فاصلهٔ قدرت در آنان بسیار بالاست باید از رهبری وظیفه گرا استفاده اما برای نیروهای ستادی ومرکزی که بیشتر میل به مشارکت و تفویض اختیار دارند باید به سمت رهبری‌های موجود در سبک انسان گرا رفت.

بیان ایده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان:

  • رهبری بایددر رفتار خود میان کارکنان،متناسب با تفاوت ستاد و پروژه باحفظ ارزش مشابه، فرق بگذارد.
  • به سبب محدودیت های رهبری که فرصت اندکی برای تعامل و شناخت کارکنان دارد شایسته است که شخصیت شناسی در سطح سازمان توسط منابع واحد انسانی بطور حرفه ای انجام شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *