web analytics
خانه / مقالات / کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی

کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی

کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی

درس های آموخته:

شیوه ی عملکرد رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد درارتباط با فرهنگ اجتماعی تحقیق شده است.مدل های متفاوت شامل جریان بارگذاری روبه جلو  (Feed Forward)که در آن شیوه ی رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد، یک فرهنگ اجتماعی و فعالیت نیروی انسانی در سازمان ایجاد و جریان بارگذاری بازخورد شونده  (Feedback)که در آن فرهنگ اجتماعی از شیوه ی عملکرد رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد و فعالیت نیروی انسانی درسازمان پشتیبانی می کند، می باشد.شیوه رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد رو به جلو، بطور مثبت و چشم گیر بر وجود فرهنگ اجتماعی تاثیر دارد اما منجر به عملکرد بهتر سازمانی نمی شوددر حالیکه فرهنگ اجتماعی تاثیر موثری بر عمل ارزیابی برمبنای عملکرد و یا نرخ های ترک کار و غیبت ندارد. عمل ارزیابی بر مبنای عملکرد به صورت مثبت و چشم گیری بر بهره وری نیروی کار تاثیر دارد در حالی که بر روی نرخ های ترک کار و غیبت تاثیری ندارد. در شیوه ی رهبری پشتیبانی کننده و جریان آموزش بارگذاری بازخورد شونده، وجود فرهنگ اجتماعی بطور مثبت و چشمگیری با شیوه رهبری پشتیبانی کننده بوسیله مدیریت ارشد رابطه داشته و به صورت چشمگیر و مثبت با شیوه ارزیابی برمبنای عملکرد در سازمانها تطبیق دارد که این نیز به صورت مثبت و چشم گیری بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچه شیوه پشتیبانی کننده که مدیریت سطح بالا در رهبری خود پیش میگیرد بیشتر باشد نرخ ترک کار و غیبت در سازمان کاهش می یابد و نتیجتا بهره وری نیروی کار و عملکرد سازمان را افزایش می دهد.

درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان :

– یادگیری از فرد شروع می‌شود وسپس به گروه و سرانجام به سازمان منتقل می‌شود و تبدیل به یادگیری سازمانی می‌گردد. هرجا سخن از فرد در سازمان آمد نقش پررنگ می‌شود.در اینجاHR  مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان پیوند دهندهٔ فرد،یادگیری سازمانی، فرهنگ و رهبری پشتیبانی کننده با یکدیگر نقش بسیار پررنگی و تاثیرگداری ایفا می‌نماید.

– سمان آسا در مرحله ی گذار از یک سازمان سنتی به یک سازمان یادگیرنده است، الزام رهبر سازمان بر گسترس مدیریت دانش، مانیتور کردن شاخصه های رفتار سازمانی و گفت و گوی رهبر با کارکنان و پرسنل همگی نشانگر رشد و تحول سمان آسا است.

بيان ايده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان:

  • رشد فرهنگ مورد نظر و یادگیری سازمانی مقوله ای بطئی می باشد که بایدبه آن زمان مناسب ومطلوب برای رشد داد و داشت انتظار بالدر مدت زمان کم، صدمات بیشتری به سازمان و محیط آنمی زند. پیدا کردن و نشان دادن سازمان پایلوت برای اینکار بسیار حایز اهمت و نافع خواهد بود.
  • لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب