web analytics
خانه / منابع انسانی / رهبران اصیل; مدیران ارشد کارآمد در سازمانها

رهبران اصیل; مدیران ارشد کارآمد در سازمانها

مطالعه در زمینه رهبری اصیل و لزوم رسیدگی به برخی از مشکلات حال حاضر سازمانها ما را بر آن داشت تا تاثیر نقش اصالت رهبری و ویژگی های یک رهبر اصیل و روشهای افزایش اصالت رهبری را بررسی کنیم. تحقیقات موید اینست که اصالت هم جنبه شخصیتی دارد و هم جنبه مختص به حالات موقعیتی.
رهبری اصیل از طریق مکانیزم های اثر گذار تا حد معناداری می توانند مشکلاتی چون کم شدن خلاقیت های پرسنل،کم توجهی به واقعیت های سازمان و توجیه شکستها و اشتباهات و … را کنترل نمایند.

تأثیرگذاری مدیران ارشد با تقویت رهبری اصیل افزایش می یابد.
از خصوصیات رهبری اصیل می توان به یکپارچه سازی افکار و هیجانات خود برای پیگیری و تحقق یک هدف متعالی اشاره کرد. در فرآیند رهبری اصیل، رویکردهای رفتاری رهبر اصیل باید هدفمند بوده و در مسیر رسیدن به موفقیت باشد.در نتیجه این رویکردها و تأثیر اصالت رهبری(واقعی بودن رفتارها و یکپارچگی درونی) تعاملات سازمان با دیگران افزایش یافته و رشد و پایداری سازمان میسر می گردد.
رهبر اصیل فردی است که با امید، خوش بینی، اعتماد و با الگوهای خاص و هویت بخشی و انتقال اصالت و انگیزه های درونی به دیگران به اهداف و نقشهای کلیدی خود در سازمان همچون پایداری و استمرار سازمان، نوآوری و یادگیری، شناسایی و خلق استراتژی ها و … خواهد رسید. در این میان نمی توان از نقش تأثیر رهبری اصیل در فرآیندهای استراتژیکی و مدیریت سیستم های پیچیده به راحتی گذشت.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب