web analytics
خانه / مقالات / توسعه مهارت های رهبری در خط مقدم

توسعه مهارت های رهبری در خط مقدم

توسعه مهارت های رهبری در خط تقدم؛
جهت ارزیابی سازمان تخصصی برای حمایت وتشویق نسل بعدی تدوین واجراشده است.واگذاری سطح بیشتری از مسئولیت به پرسنل خط مقدم که نیازمند رهبری برجسته و متفکرانه دارند که با کارها و تفکرات فعلی مبارزه کنند زیرا مدیریت درشرایط نامعین نیازبه حداکثر رهبری دارد.هرچه تفویض اختیار به کسانی که در خط اولیه تماس با مشتری قرار دارند بیشتر شود، کارائی آنان نیز بیشتر می شود،مثلا می توان با توسعه مهارت های رهبری پرستاران که در خط مقدم تماس بامشتری هستند، شکیبایی آنان را افزایش داد تامراقبت هااز بیماران بصورت رضایتمند ارائه گردد.

سیستم های سازمانی در شرایط پیچیده و بی ثباتی بیشترین نیاز به مدیریت را احساس می کنند و به رهبرانی نیاز است که بتوانند کارها را در میان مسایل پیچیده پیش برده و انها را متحول و مؤثر کنندوخدمات رابه شیوه ای اثربخش جلوبرده که به ارزش های مشتری خصوصارضایت منتهی شود. این موضوعات زمانی به مظنه ظهور می رسد که کارکنان خط مقدم به خود بقبولانند که دیگر از هیئت حاکمه پاسخ و ابتکارات ارسال نمی گردد و کارکنان بایستی خودمحور باشند و برای اینکه این پروژه عملیاتی شود اهداف آموزشی نوشته و پیاده شده که بدین شرح است: -۱توسعه رهبران  بالینی ۲- حفاظت از ارزش های رهبری ۳- تامین متخصص ایده پرداز و متفکر ۴- کمک به استعدایابی جهت پشتوانه سازی ۵- تنظیم استاندارهای ملی جهت توسعه رهبری ۶- رهبری توسعه یافته معتبر که منجربه بازگشت سرمایه سازمانها و افراد گردد.
درس های آموخته برای شرکت مهندسی سازان

 • به مدیران پروژه ها و واحدها بایدمسئولیت بیشتری تفویض و بنحو موثری اختیارات آنها تبیین شود.
 • یکی از نگرانی های مدیریت شرکت همواره نتیجه ی تصمیمات مدیران مربوطه در شرایط خط مقدم
  است که شاید بدلیل تبعات مالی و حقوقی انجام نشده است
 • همفکری و اتخاذ راهکار با مدیران در خط مقدم برای تصمیم گیری هایی که در شرایط ناگهانیپیش می آید قبل بحث شده است اما ادامه ی آن با این مدل نیز می تواند به سرانجام برسد.
  بیان ایده های نوآورانه در توسعه رهبری سازمان مهندسی سازان :
  واگذاری تصمیم با نتیجه بصورت توام زیرا باآنچه که در شرایط عدم قطعیت و عدم ثبات پیش می آید همواره امکان حداقل کردن ریسک و مخاطرات وجود ندارد بلکه بنحو چشمگیری متضمن درگیرکردن مدیران در نتایج تصمیماتشان خصوصا ارزش مشتری است که بر عملکرد آنها نیز تاثیر می گذارد.
  • ایجاد مدلی که درآن تعهدحقوقی و مالی برای هیات مدیره را قابل تفویض به مدیران خط مقدم نماید.
  • طراحی ساختاری که نیاز به تصمیم گیری در خط مقدم را برای اجتناب از ریسک و کاهش آن و همچنین ترس از زیان یا مؤاخذه را بصورت شورایی با انتخاب خط مقدمی ها امکان پذیر نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *