web analytics
خانه / سوابق تخصصی در زمینه تجارت

سوابق تخصصی در زمینه تجارت

[icon_timeline tl_animation=”tl-animation-slide-down”][icon_timeline_feat time_title=”ارکان طب گستر” title_font_style=”font-weight:bold;” icon_type=”custom” icon_img=”1125″ img_width=”89″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_spacing=”50″ title_font_color=”#1e73be”]پخش، توزیع و اخذ نمایندگی شعب فروش، محصولات و فرآورده های دارویی، تجهیزات پزشکی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، پوست و مو، مکمل های رژیمی و غذایی، بالک های دارویی

سمت: رئیس هیئت مدیره

۱۳۸۶ تا کنون[/icon_timeline_feat][icon_timeline_feat time_title=”ارکان طب آسیا” icon_type=”custom” icon_img=”1125″ img_width=”89″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_spacing=”50″ title_font_color=”#1e73be”]واردات، صادرات، تاسیس و ایجاد خط تولید، محصولات و فرآورده های دارویی، تجهیزات پزشکی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، پوست و مو، مکمل های رژیمی و غذایی، بالک های دارویی و بازرگانی داخلی و سرمایه گذاری خارجی

سمت: رئیس هیئت مدیره

۱۳۸۴ تا کنون[/icon_timeline_feat][icon_timeline_feat time_title=”آسیا کانکشن” title_font_style=”font-weight:bold;” icon_type=”custom” icon_img=”2566″ img_width=”89″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”rgba(255,255,255,0.19)” icon_border_spacing=”50″ title_font_color=”#1e73be”]انجام کلیه عملیات بازرگانی و تجارت، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، ایجاد تسهیلات و جذب اعتبار در پروژه ها، تاسیس نمایندگی ها و دفاتر فروش و جذب امتیاز کارخانجات، شرکت ها و فروشگا ه های داخل و خارج از کشور

سمت: مدیرعامل

۱۳۸۴ تا کنون[/icon_timeline_feat][icon_timeline_feat time_title=”سمان آسا” title_font_style=”font-weight:bold;” icon_type=”custom” icon_img=”2564″ img_width=”92″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”rgba(255,255,255,0.17)” icon_border_spacing=”90″ title_font_color=”#1e73be”]صادرات و واردات و انجام کلیه عملیات بازرگانی و تجارت، سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های اقتصادی، ایجاد تسهیلات و جذب اعتبار در جهت اهداف عالیه اقتصادی، تاسیس نمایندگی ها و دفاتر فروش و جذب امتیاز کارخانجات و شرکت ها و فروشگاه های داخل و خارج از کشور

سمت: رئیس هیئت مدیره

۱۳۷۵ تا کنون[/icon_timeline_feat][/icon_timeline]