web analytics
خانه / مدیریت ساخت / شرکت های ساخت و فروش / انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران

 بلبان آباد و ایرانمنش در پژوهشی با عنوان انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران، به بررسی و تعیین معیارهای تعیین کننده انتخاب پروژه ها در شرکت های هولدینگ ساختمانی پرداخته است.

برخلاف روش های سنتی گذشته بسیاری از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به منظور باقی ماندن در محیط رقابت جهانی، برای مدیرِیت فعالیتهای و پروژه های خود به سوی روش های پروژه محور گرایش پیدا کرده اند و روز به روز بر تعدا آنها نیز افزوده می شود.

در واقع این سازمان ها چشم اندازها و اهداف بلند مدت سازمان خود را در قالب انتخاب درست پروژه ها و اجرای موثر و کارای آنها دنبال می کنند و مدیریت پورتفولیوی پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی این رسالت را انجام داده و سازمان ها را در انتخاب پروژه ها و مدیریت جمعی و یکپارچه آنها یاری می کند.

از آنجایی که در انتخاب پورتفولیوی پروژه سازمانی بایستی معیارهای متعدد فراوانی همچون عوامل مالی، فنی-تکنیکی، مدیریتی، محیطی و سازمانی مدنظر قرار گیرد، لذا در این مقاله از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی به عنوان ابزاری نوین در رتبه بندی پروژه های سازمان استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که در بین معیارهای انتخاب، معیارهای مالی و همراستایی سازمانی در انتخاب پورتفولیوی پروژه سازمانی دارای بیشترین تاثیرات می باشد.

هدف مجموعه هلدینگ ساختمان ایران انتخاب مهم ترین پروژه های سازمانی در راستای تحقق چشم انداز و اهداف بلندمدت شرکت، به منظور انتخاب پورتفولیوی پروژه شرکت می باشد. گزینه های مورد نظر هلدینگ، پروپزال های پروژه های دریافتی از قسمت های مختلف در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت های تابعه و به منظور تحقق اهداف استراتژیک شرکت های تابعه و به منظور تحقق اهداف کلان و چشم انداز شرکت می باشد.

در راستای تعیین مهم ترین پروژه های سازمانی و انتخاب پورتفولیوی پروژه هلدینگ، تصمیم به مشخص کردن و انتخاب معیارهایی جهت ارزیابی پروژه ها گرفته شد که برای این منظور، با توجه به ادبیات موضوع، پرسشنامه ای از معیارهای ارزیابی پروژه ها در مجموعه مورد نظر طراحی گردید که با کمک خبرگان شرکت و با استفاده از روش دلفی، از هر یک از اعضای تیم خبره خواسته شد تا به هر یک از عوامل نمره ای از ۱ تا ۱۰ اختصاص دهند. سپس از نمره های داده شده توسط افراد خبره متوسط گیری شده، و آن دسته از عوامل و معیارهایی که نمره ای بیشتر از هفت کسب کرده اند، جز معیارهای نهایی جهت ارزیابی پروژه ها انتخاب گردیدند؛

که نهایتا پنج معیار به منظور انتخاب پورتفولیوی پروژه شرکت در نظر گرفته شدند که عبارتند از ۱، معیار مالی، ۲، معیارهای نیازهای سازمانی،۳، معیار رقابت در محیط، ۴، معیار فنی و تکنیکی، ۵، معیارهای مرتبط با مدیریت. در ادامه با تهیه پرسشنامه ای دیگر، زیرمعیراهای مربوط به هر طبقه از معیارها را با توجه به ادبیات موضوع و به کمک خبرگان شرکت و با استفاده از روش دلفی، مشخص ساخته که در جدول ‏۲‑۴ معیارها و زیرمعیارهای مربوط به انتخاب پورتفولیوی پروژه هر طبقه از معیارها به همراه زیر معیارهای مربوطه نشان داده شده اند

لینک دانلود
جدول ‏۲‑۴      معیارها و زیرمعیارهای مربوط به انتخاب پورتفولیوی پروژه

معیارهای مالی معیارهای نیازهای سازمانی و الزامات کسب و کار معیارهای مربوط به مسائل فنی معیارهای مرتبط با مدیریت معیارهای بازاریابی و رقابت محیطی پروژه
F1- دوره بازگشت سرمایه

F2- ارزش خالص فعلی (NPV)

F3- نرخ بازگشت داخلی (IRR)

F4- رشد درآمد شرکت

F5- نقد پذیری سرمایه گذاری شرکت در پروژه

 

O1- همراستایی با چشم اندازها، ماموریت، اهداف کلان و استراتژیک شرکت

O2- همراستایی با تصمیمات، تدابیر، دستورات سیاسی داخل سازمان

O3- اهمیت پروژه برای موفقیت های آتی شرکت (پیش نیاز پروژ های آتی)

O4- رضایتمندی مشتری

O5- تاثیر بر کسب و کار شرکت

T1- در دسترس بودن فناوری مورد نیاز جهت اجرا

T2- انتقال و آموزش فناوری

T3- وجود زیر سیستم های اساسی جهت اجرا

T4- تاثیرات زیست محیطی فناوری

T5- ساده و ماژول بودن پروژه

M1- آشنایی تیم اجرایی شرکت با پروژه

M2- رضایتمندی کارکنان و پرسنل

M3- تاثیر بر شرایط کار

M4- ارتقا و قابلیت ها و توانمندیهای نیروی انسانی شرکت

 

E1- همراستایی با قوانین و مقررات محیطی

E2- همراستایی با خواسته ا و نیازهای مشتریان

E3- مزیت رقابتی بودن پروژه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *