web analytics
خانه / مقالات / مقالات علمی / الزام و تحلیل میزان تأثیر پذیری پروژه های عمرانی از حوزه مدیریت ریسک پروژه به منظور توازن بین زمان و هزینه

الزام و تحلیل میزان تأثیر پذیری پروژه های عمرانی از حوزه مدیریت ریسک پروژه به منظور توازن بین زمان و هزینه

با توجه به وجود شرایط عدم قطعیت و فضای نا اطمینان حاکم بر پروژه های ساخت درسه فاز کلی از چرخه حیات قرارداد های متعارف شامل طراحی، مناقصه و اجراء نیاز به شناسایی و مدیریت هر چه بیشتر ریسک های موجود به طور فزاینده احساس می شود.

با توجه به وجود استانداردهای تعریف شده ی مدیریت ریسک (PMBOK،ISO 31000) و وجود چارچوب معین در حوزه مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک و کاهش ریسک، متدولوژی های گوناگونی در خصوص تک تک حوزه ها با توجه به نوع سازمان قابل پیاده سازی می باشد.

مدیریت ریسک در پروژه
مدیریت ریسک در پروژه

با ارجاع به مدل های یکپارچه سازمان و وجود شاخص های کلیدی عملکرد تعریف شده در سایر حوزه ها با تلفیق و تحلیل شاخص ها از دیدگاه مدیریت ریسک علاوه بر حاکم سازی این دیدگاه به طور فراگیر می توان به طور پویا در شناسایی ریسک ها حرکت نمود.با توجه به نیاز شدید به آنالیز سناریوهای متفاوت و وجود حجم زیاد اطلاعات، نرم افزارهای گوناگونی با منطق شبیه سازی جهت اخذ پارامترها در حالات (خوش بینانه و محتمل و بدبینانه) و ارائه آنالیزهای گوناگون منطبق بر منطق PERT و عدم قطعیت وجود دارند که هم نیازهای سازمان را با در نظر گرفتن سایر حوزه های دانش به صورت یکپارچه تأمین می نمایند و هم شرایط عدم قعیت در سایر بازه های زمانی را به صورت پویا پیش بینی می کنند.مقاله ضمیمه شده نیز با عنوان “ارزیابی اثر پذیری تکنیک مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی جهت دستیابی به توازن بین هزینه و زمان “با نگاه کردن به سایر شاخص های کلیدی عملکرد حوزه های زمان و هزینه، سعی در بررسی این شاخص ها از منظر مدیریت ریسک در پروژه و لزوم تحلیل تمامی شاخص ها از دیدگاه مدیریت ریسک را دارد.

 

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب