web analytics
خانه / مقالات / استراتژی های پیمانکاران برای حفظ رشد در بازار جهانی ساخت و ساز

استراتژی های پیمانکاران برای حفظ رشد در بازار جهانی ساخت و ساز

در طول دهه گذشته ، صنعت ساخت و ساز بین الملل از بسیاری جهات به شدت تغییر کرده است ، از جمله: تغییر در شرایط قوانین رقابت و سیستم های تحویل برای انتخاب پیمانکاران ، تنوع منابع مالی ، پیمانکاران پیشرو در رتبه بندی درآمد ، محصولات اصلی و بازارهای نوظهور جدید .

این مقاله از طریق تحلیل مستندات مختلف و همچنین مصاحبه های عمیق با ۸۰ متخصص صنعت ، تغییرات مهم برای پیمانکاران جهانی را بررسی می کند.

این مقاله سپس استراتژیها و درسهای مشترک بدست آمده از موارد پیمانکاران پیشرو جهانی را که در دهه گذشته رشد خود را در ساخت جهانی رقابتی پایدار نگه داشته اند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

مشخص شد که این شرکت ها با افزایش درآمدهای خارج از کشور و افزایش صلاحیت خود از طریق محصولات متنوع تر به منظور تثبیت ساختار درآمد خود ، کاملاً فعال و پاسخگوی تغییر بازارها هستند.

علاوه بر این ، آنها به طور قابل توجهی قابلیت های بالادستی / پایین دستی خود را افزایش دادند. از این رو ارائه دهندگان خدمات شایسته تر ، در شرایط بازار به سرعت در حال تحول قادر به رشد هستند.

استراتژی های شرکت ها در زمینه تغییر ساخت و ساز جهانی موضوع تحقیقات در زمینه های مختلف بوده است ، بیشتر آنها بر عوامل تأثیرگذار موفقیت در یک بازار خاص و چگونگی ارتباط متقابل آنها متمرکز شده است. این مقاله با هدف ارائه پایه های مشترک شرکتهای موفق استراتژیهای رشد به جای ارائه موارد خاص یک شرکت ساخت و ساز جهانی است.

نویسندگان ابتدا روند عمده و در حال ظهور ساخت و ساز بین المللی را که ساختارهای بازار و همچنین قوانین رقابت را تغییر داده است ، شناسایی کردند.

ما همچنین استراتژی های رشد پیمانکاران پیشرو جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم تا جنبه های اصلی مدیریت آنها در رابطه با پروژه های ساخت و ساز در خارج از کشور را معیار قرار دهیم.

بازار بین المللی ساخت و ساز در اطراف اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای غنی از منابع انرژی به طور قابل توجهی در حال رشد است در حالی که مشتریان بیشتری به گزینه های مالی و سایر بارهای سنگین مانند انتقال فناوری و کنسرسیوم مشترک با شرکای محلی نیاز دارند.

علاوه بر این ، تغییر قوانین رقابت ، پیمانکاران را ملزم می کند تا واقعاً به یک تأمین کننده با صلاحیت تبدیل شوند ، و تمام زمینه های توسعه و بهره برداری از یک پروژه را پوشش دهند.

برای پاسخگویی به بازار در حال تغییر ، بسیاری از پیمانکاران پیشرو از انواع توافق نامه های مشارکت برای حفظ رقابت در بخشهای سودآور و ایجاد مداوم یک مزیت رقابتی استفاده کردند.

آنها همچنین با استفاده از استراتژی های متنوع سازی به طور موثر ، رقابت خود را در بازار حفظ کردند.

همه با هم ، به درستی بازار بین المللی ساخت و ساز را به عنوان یکی از بخشهای اصلی سبد کسب و کار خود شناختند.

بنابراین ، این شرکت های موفق بخشی از حجم خارج از کشور را به طور استراتژیک به کل درآمد خود افزایش می دهند. سهم این تحقیق در برجسته سازی موضوعات استراتژیک مربوط به مشارکت در ساخت و ساز بین المللی از راه هایی است که بینشی جامع درباره تغییرات بازار فراهم می کند.

علیرغم سهم خود ، این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتر در چندین زمینه دارد. از آنجا که این تحقیق در درجه اول معطوف به بررسی بنیادهای مشترک بود ، بررسی شرایط بازارهای منطقه ای منحصر به فرد یا شرکت های خاص خاص محدود شد.

با ادامه تغییر ساخت و سازهای بین المللی ، شرکت های ساختمانی باید با حفظ بینش در مورد تغییر چشم انداز بازار و همچنین ارزیابی موثر توانایی رقبا برای گسترش سهم خود در بازار ، استراتژی های عمیق تر و موثرتری را توسعه دهند. بیش از هر چیز ، بنگاه ها باید خود را در رابطه با درک توانایی ها و استراتژی های لازم برای پاسخگویی به شرایط متغیر بازار هماهنگ کنند. بر این اساس تحقیقات آینده بر روی تجزیه و تحلیل های خاص تری از جمله ویژگی های منحصر به فرد شرکت های جهانی همکاری و شرکت های تازه ظهور در لیست های فعلی ۲۲۵ برتر تحت طبقه بندی ملیت های آنها متمرکز خواهد شد.

از سوی دیگر از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ، استراتژی های مشخص شده در این تحقیق می توانند برای کشورهای در حال توسعه به منظور مدرنیزه کردن اقتصاد خود و همچنین برای ارتقا صنعت ساخت و ساز داخلی آنها استفاده شوند.

به عنوان مثال ، از آنجا که تعدادی از پیمانکاران برجسته جهانی به منظور پوشش دادن مراحل کامل توسعه پروژه استفاده کرده اند ، مالکان در کشورهای در حال توسعه می توانند به تأمین مالی پروژه ، انتقال سطح بالای فن آوری و تجربه پیشرفته شرکت و مهارت مدیریت از کشورهای پیشرفته تر هنگام انتخاب پیمانکاران در مسابقات مناقصه استفاده کنند.

این الزامات می تواند فرصت ها را برای تقویت صنعت داخلی آنها با استفاده از توانایی پیشرفته و تنوع منابع مالی پیمانکاران خارجی افزایش دهد.

علاوه بر این ، به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود که از طریق سیاست های دولت از بنگاه های سازنده داخلی خود حمایت کنند ، این هدف به شدت یا اجباری نیاز به پیمانکاران خارجی برای قرارداد با شرکت های محلی و ارائه برنامه های آموزشی و آموزشی برای تقویت همکاری و اشتراک دانش است.

این در نهایت پیمانکاران محلی را قادر می سازد از مزیت رقابتی نسبت به پیشنهاد دهندگان خارجی برای خرید قرارداد در کشور خود یا حتی در بازارهای خارج از کشور برخوردار شوند.

محدودیت این تحقیق استفاده از مجموعه داده های ENR به جای هر گزارش سالانه شرکت ساختمانی جهانی است. برای یافتن رشد پایدار جهانی پیمانکاران ، این تحقیق به مجموعه داده های دهه گذشته نیاز داشت ، مگر اینکه رتبه بندی و درآمد کل ENR توسط هر شرکت ساختمانی با فرم درخواست ENR تهیه شود. اگر داده های محرمانه تری از یک شرکت خاص در دسترس باشد ، نویسندگان به دنبال استراتژی های موفق یا ناموفق یک شرکت فردی در بازار بین المللی هستند که به سرعت در حال تغییر است.

لینک دانلود

لینک اینستاگرام

لینکدین
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *