web analytics
خانه / Uncategorized @fa / ارزیابی معیارهای انتخاب مدیریت ارتباط با مشتریان

ارزیابی معیارهای انتخاب مدیریت ارتباط با مشتریان

ارزیابی معیارهای انتخاب مدیریت ارتباط با مشتریان

این تحقیق در مورد ارزیابی معیارهای انتخاب مدیریت روابط با مشتری (CRM) برای صنعت ساخت و ساز در ترکیه است. اجرای CRM در صنعت ساخت و ساز به دلیل مشخصات آن مانند معاملات و حجم عملیات هم در سایت مشتری و هم در شرکت دشوار است. بنابراین انتخاب CRM به همان اندازه اجرای CRM دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی معیارهای انتخاب CRM و سپس تعیین وزن معیارهای منتخب است. این مقاله به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) خواهد بود.

وزن اهمیت هریک از معیارهای انتخاب CRM بر اساس AHP

معیار وزن اهمیت
کیفیت ۰٫۱۳
هزینه ۰٫۵
راحتی فناوری اطلاعات ۰٫۲۸
فرهنگ متقابل ۰٫۹

 

مطابق جدول هزینه راحتی فناوری اطلاعات ملاک در بین سایر موارد  است. کیفیت از فرهنگ متقابل مهمتر است.
در صنعت ساخت و ساز مشخص است که به منظور اتمام پروژه های جاری و گرفتن پروژه های جدید ، رقابت سختی بین شرکت ها وجود دارد. ناموفق بودن در اجرای پروژه mCRM اجتناب ناپذیر است. بنابراین ، تقریباً ۸۰ درصد وزن از هزینه و راحتی فناوری اطلاعات است. اگر هر فروشنده mCRM که نتواند آن نیازها را برآورده کند ، پروژه صنعت ساخت و ساز mCRM شکست خواهد خورد

لینک دانلود